Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhân giống hoa đồng tiền bằng phương pháp nuôi cấy mô tại thái nguyên - Nguyễn Văn Hồng

1384 | 16-05-2016 | 6
Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhân giống hoa đồng tiền bằng phương pháp nuôi cấy mô tại thái nguyên

Nhan đề: Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhân giống hoa đồng tiền bằng phương pháp nuôi cấy mô tại thái nguyên

Tác giả: Nguyễn Văn Hồng,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH Nông Lâm

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 123

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương I - MỞ ĐẦU

1.1- Đặt vấn đề

1.2- Mục đích và Yêu cầu của đề tài

1.3 - Ý nghĩa của đề tài

Chương II - TỔNG QUAN TÀI LIỆU

2.1.Tình hình sản xuất và tiêu thụ hoa trên thế giới và ở Việt Nam

2.2. Nguồn gốc, phân loại và đặc điểm thực vật học của cây hoa đồng tiền

2.3. Nhân giống hoa đồng tiền

2.4. Khái quát về nuôi cấy mô tế bào thực vật

2.5. Ứng dụng nuôi cấy mô trong nhân giống cây hoa

Chương III-NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Đối tượng và Phạm vi nghiên cứu

3.2. Nội dung nghiên cứu

3.3. Phương pháp nghiên cứu

3.4. Xử lý số liệu

Chương IV- KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

4.1. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của chất khử trùng tới tỷ lệ sống của mẫu cấy

4.2. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của chất điều tiết sinh trưởng đến tỷ lệ .tạo callus từ mẫu cấy

4.3. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của chất điều tiết sinh trưởng đến tái sinh chồi hoa đồng tiền từ callus

4.4. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của chất điều tiết sinh trưởng đến sự nhân nhanh chồi hoa đồng tiền

4.5. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của NAA đến sự ra rễ của chồi hoa đồng tiền nuôi cấy mô

4.6. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng giá thể đến sự sinh trưởng, phát triển của cây hoa đồng tiền sau in vitro

Chương V- KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Download

Có thể bạn cần

Hệ phương trình vi phân đại sốHệ phương trình vi phân đại số

Lưu Thị Thu Hoài

61  1139 

55 Cách để sống có kỉ luật55 Cách để sống có kỉ luật

Nguyễn Thu Hương

66  501 

Nội suy ảnh và một số ứng dụngNội suy ảnh và một số ứng dụng

Nguyễn Thị Nguyệt

79  1990 

Sửa chữa điện ô tôSửa chữa điện ô tô

Trần Tuấn Anh, Nguyễn Văn Hồi

144  8559  225