Nghiên Cứu Mòn Và Tuổi Bền Của Dao Phay Lăn Răng Đĩa Xích Thép Gió Sản Xuất -

1909 | 10-06-2016 | 2
Nghiên Cứu Mòn Và Tuổi Bền Của Dao Phay Lăn Răng Đĩa Xích Thép Gió Sản Xuất

Nhan đề: Nghiên Cứu Mòn Và Tuổi Bền Của Dao Phay Lăn Răng Đĩa Xích Thép Gió Sản Xuất

Tác giả: ,

Nhà xuất bản: ĐH Kỹ thuật công nghệ Thái Nguyên

Năm xuất bản:

Số trang: 95

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: Mòn dao phay, Tuổi Bền Của Dao Phay,

Download

Tóm tắt:

Chương 1. Tổng quan những nghiên cứu về mòn và tuổi bền dụng cụ cắt

1.1. Tổng quan về một số vật liệu dụng cụ cắt

1.2. Mòn dụng cụ cắt

1.3. Mòn của dao phay lăn răng

1.4. Kết luận chương 1

Chương 2. Nghiên cứu mòn và tuổi bền của dụng cụ cắt

2.1. Các nghiên cứu về mòn và tuổi bền của dụng cụ cắt

2.2. Tuổi bền của dụng cụ cắt

2.3. Mòn và tuổi bền dao phay lăn răng đĩa xích

2.4. Kết luận chương 2

Chương 3. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm mòn và tuổi bền của dao phay lăn răng đĩa xích

3.1. Xây dựng mô hình thực nghiệm

3.2. Quá trình thực nghiệm

Chương 4. Kết quả thí nghiệm - Thảo luận

4.1. Kết quả thí nghiệm đo mòn dụng cụ cắt

4.2. Xác định mòn tuổi bền của dao phay đĩa xích

4.3. Chất lượng bề mặt gia công đĩa xích

Phụ lục

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình kinh tế và quản trị doanh nghiệpGiáo trình kinh tế và quản trị doanh nghiệp

Ngô Xuân Bình, Hoàng Văn Hải

181  2587  24 

Amazing Science 2Amazing Science 2

Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Huỳnh Tú Kinh, Lê Vĩnh Phúc

100  2682  16 

207 Đề Và Bài Văn THCS 8207 Đề Và Bài Văn THCS 8

Tạ Thanh Sơn

  110