Nâng Cao Chất Lượng Tín Dụng Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Huyện Phú Bình - Đỗ Minh Điệp

1108 | 16-05-2016 | 2
Nâng Cao Chất Lượng Tín Dụng Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Huyện Phú Bình

Nhan đề: Nâng Cao Chất Lượng Tín Dụng Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Huyện Phú Bình

Tác giả: Đỗ Minh Điệp ,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 101

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

LỜI MỞ ĐẦU

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1.1. Tín dụng ngân hàng thương mại

1.2. Chất lượng tín dụng

1.3. Phương pháp nghiên cứu

Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NHNo&PTNT&PTNT HUYỆN PHÚ BÌNH

2.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Phú Bình

2.2. Những vấn đề về chất lượng tín dụng NHNo&PTNT&PTNT huyện Phú Bình

Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NHNo&PTNT&PTNT HUYỆN PHÚ BÌNH

3.1. Phương hướng, mục tiêu

3.2. Những giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng NHNo&PTNT&PTNT huyện Phú Bình

3.3. Một số đề xuất, kiến nghị làm cơ sở thực hiện các giải pháp đã đề ra

KẾT LUẬN

Download

Có thể bạn cần

Bài Tập Tiếng Hàn Tổng Hợp Dành Cho Người Việt Nam - Trung Cấp 4Bài Tập Tiếng Hàn Tổng Hợp Dành Cho Người Việt Nam - Trung Cấp 4

Cho Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê Đăng Hoan, Lê Thị Thu Giang, Nguyễn Thị Hương Sen, Đỗ ngọc Luyến

194  551 

Môi trường khí hậu biến đổi mối hiểm họa toàn cầuMôi trường khí hậu biến đổi mối hiểm họa toàn cầu

Lê Huy Bá, Nguyễn Thi Phú, Nguyễn Đức An

291  1405 

Sinh học đại cươngSinh học đại cương

Nguyễn Như Hiền

124  2326  48 

Bài giảng cấu trúc dữ liệuBài giảng cấu trúc dữ liệu

ĐH Hàng hải

80  1443