Một số tính chất của hàm tựa lồi - Tô Công Doanh

1439 | 11-05-2016 | 1
Một số tính chất của hàm tựa lồi

Nhan đề: Một số tính chất của hàm tựa lồi

Tác giả: Tô Công Doanh,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH Sư Phạm

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 53

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Mở đầu

Chương I: HÀM TỰA LỒI KHÔNG TRƠN

1.1. Các khái niệm và định nghĩa

1.2. Hai tính chất đặc trưng của hàm tựa lồi, nửa liên tục dưới

1.3. Các hàm tựa lõm và tựa affine

1.4. Hàm giả lồi

1.5. Hàm không hằng số radian

Chương II: CÁC HÀM TỰA LỒI CHẶT VÀ BÁN CHẶT KHÔNG TRƠN

2.1. Dưới vi phân Clarke – Rockafellar

2.2. Tính chất đặc trưng cho hàm tựa lồi bán chặt

2.3. Tính chất đặc trưng cho hàm tựa lồi chặt

2.4. Áp dụng vào bài toán bất đẳng thức biến phân

KẾT LUẬN

Download