Một số kết quả nghiên cứu gần đây về các ánh xạ chỉnh hình tách biến - Dương Thị Hồng Ngọc

934 | 11-05-2016 | 0
Một số kết quả nghiên cứu gần đây về các ánh xạ chỉnh hình tách biến

Nhan đề: Một số kết quả nghiên cứu gần đây về các ánh xạ chỉnh hình tách biến

Tác giả: Dương Thị Hồng Ngọc,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH Sư Phạm

Năm xuất bản: 2010

Số trang: 66

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Mở đầu

Chương 1. Kiến thức chuẩn bị

1.1. Miền xấp xỉ

1.2. Tập đa cực

1.3. Hàm cực trị tương đối

1.4. Độ đo đa điều hoà dưới

1.5. Ánh xạ chỉnh hình tách

1.6. Tính chất thác triển Hartogs

1.7. Lý thuyết Poletsky về các đĩa và định lý của Rosay trên các đĩa chỉnh hình

Chương 2. Một số kết quả nghiên cứu gần đây về ánh xạ chỉnh hình tách biến

2.1. Dạng tổng quát của định lý Alehyane - Zeriehi trong trường hợp A ... D,B ... G

2.2 Bài toán 1 trong trường hợp A ... D,B ...G

2.3. Bài toán 1 trong trường hợp tổng quát

2.4. Bài toán 2

2.5. Một số áp dụng

Kết luận

Tài liệu tham khảo

Download

Có thể bạn cần

Cẩm nang sửa chữa xe ô tô - Tập 2Cẩm nang sửa chữa xe ô tô - Tập 2

Quốc Bình, Văn Cảnh

309  970 

40 đề kiểm tra trắc nghiệm Tiếng anh 1040 đề kiểm tra trắc nghiệm Tiếng anh 10

Trần Ngọc Liên Tân

161  535 

Giáo trình thực tập qua ban máyGiáo trình thực tập qua ban máy

Nguyễn Thế Minh

48  1007 

Sổ tay hànSổ tay hàn

Hoàng Tùng, Nguyễn Thúc Hà, Ngô Lê Thông, Chu Văn Khang

473  644 

Giáo trình dung sai lắp ghépGiáo trình dung sai lắp ghép

Nguyễn Dần, Nguyễn Hữu Thường

113  1558