Môđun đối đồng điều địa phương và một số phạm trù con Serre - Phạm Mai Lan

1164 | 10-05-2016 | 1
Môđun đối đồng điều địa phương và một số phạm trù con Serre

Nhan đề: Môđun đối đồng điều địa phương và một số phạm trù con Serre

Tác giả: Phạm Mai Lan,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH Sư Phạm

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 42

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1. Phạm trù con Serre và một số chuẩn bị về mô đun đối đồng đều địa phương

1.1. Phạm trù con Serre S

1.2. Điều kiện (Ci) trên phạm trù con Serre S

1.3. Mô đun đối đồng đều địa phương

Chương 2. Dãy S-Chính quy và mô đun đối đồng đều địa phương

2.1. Dãy S-Chính quy

2.2. Điều kiện để HiI(M) thuộc S với mọi cấp i < n

2.3. S-độ sâu và một số đặc trưng của S-độ sâu

 

Download

Có thể bạn cần

Big step TOEIC 2Big step TOEIC 2

Kim Soyeong, Park Won, Lê Huy Lâm

412  1017 

Kiểm Tra Từ Vựng Tiếng Anh Tập 2Kiểm Tra Từ Vựng Tiếng Anh Tập 2

Nguyễn Minh Hân

  99 

Hệ thống điều khiển bằng thủy lực (Lý thuyết và các ứng dụng thực tế)Hệ thống điều khiển bằng thủy lực (Lý thuyết và các ứng dụng thực tế)

Nguyễn Ngọc Phương, Huỳnh Nguyễn Hoàng

276  2114  24