Môđun đối đồng điều địa phương và một số phạm trù con Serre - Phạm Mai Lan

992 | 10-05-2016 | 1
Môđun đối đồng điều địa phương và một số phạm trù con Serre

Nhan đề: Môđun đối đồng điều địa phương và một số phạm trù con Serre

Tác giả: Phạm Mai Lan,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH Sư Phạm

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 42

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1. Phạm trù con Serre và một số chuẩn bị về mô đun đối đồng đều địa phương

1.1. Phạm trù con Serre S

1.2. Điều kiện (Ci) trên phạm trù con Serre S

1.3. Mô đun đối đồng đều địa phương

Chương 2. Dãy S-Chính quy và mô đun đối đồng đều địa phương

2.1. Dãy S-Chính quy

2.2. Điều kiện để HiI(M) thuộc S với mọi cấp i < n

2.3. S-độ sâu và một số đặc trưng của S-độ sâu

 

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình kế toán quản trịGiáo trình kế toán quản trị

Nguyễn Thị Minh Tâm

313  1407  20 

Thiết kế dụng cụ công nghiệpThiết kế dụng cụ công nghiệp

Bành Tiến Long, Trần Thế Lục, Trần Sỹ Túy

390  1814  13 

Công nghệ chế biến thực phẩmCông nghệ chế biến thực phẩm

Lê Văn Việt Mẫn, Lại Quốc Đạt, Nguyễn Thị Hiền, Tôn Nữ Minh Nguyệt, Trần Thị Thu Trà

1017  1170  20