Lý thuyết đồng dư và ứng dụng trong mã sửa sai - Nguyễn Trọng Nam

1721 | 11-05-2016 | 2
Lý thuyết đồng dư và ứng dụng trong mã sửa sai

Nhan đề: Lý thuyết đồng dư và ứng dụng trong mã sửa sai

Tác giả: Nguyễn Trọng Nam ,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH Sư Phạm

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 93

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

 

LỜI NÓI ĐẦU

Chương 1: LÝ THUYẾT ĐỒNG DƯ

 1. Quan hệ đồng dư

 2. Thặng dư

 3. Hệ thặng dƣ đầy đủ - Hệ thặng dư thu gọn

 4. Phương trình đồng dư

Chương 2: ỨNG DỤNG CỦA LÝ THUYẾT ĐỒNG Dư TRONG MÃ SỬA SAI

 1. Khái niệm mã

 2. Những ví dụ về mã

 3. Khoảng cách Hamming

 4. Mã tuyến tính

 5. Mã thập phân

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình VI SINH ĐẠI CƯƠNGGiáo trình VI SINH ĐẠI CƯƠNG

Đặng Thị Hoàng Oanh

100  1522 

Nghệ Thuật Giao Tiếp ứng XửNghệ Thuật Giao Tiếp ứng Xử

Nguyễn Gia Linh

  81 

Bài tập Tiếng anh 11 cơ bản - nâng caoBài tập Tiếng anh 11 cơ bản - nâng cao

Phan Huỳnh Như, Nguyễn Bảo Trang, Phạm Thị Nguyên Ái, Đặng Thị Cẩm Tú, Nguyễn Ngọc Bảo Châu

161  1228  13 

Tư Duy Lại Tương LaiTư Duy Lại Tương Lai

Nhiều Tác Giả

  129