Lý thuyết đồng dư và ứng dụng trong mã sửa sai - Nguyễn Trọng Nam

1196 | 11-05-2016 | 2
Lý thuyết đồng dư và ứng dụng trong mã sửa sai

Nhan đề: Lý thuyết đồng dư và ứng dụng trong mã sửa sai

Tác giả: Nguyễn Trọng Nam ,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH Sư Phạm

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 93

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

 

LỜI NÓI ĐẦU

Chương 1: LÝ THUYẾT ĐỒNG DƯ

 1. Quan hệ đồng dư

 2. Thặng dư

 3. Hệ thặng dƣ đầy đủ - Hệ thặng dư thu gọn

 4. Phương trình đồng dư

Chương 2: ỨNG DỤNG CỦA LÝ THUYẾT ĐỒNG Dư TRONG MÃ SỬA SAI

 1. Khái niệm mã

 2. Những ví dụ về mã

 3. Khoảng cách Hamming

 4. Mã tuyến tính

 5. Mã thập phân

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Download

Có thể bạn cần

Vật liệu kỹ thuật điện và kỹ thuật an toàn điệnVật liệu kỹ thuật điện và kỹ thuật an toàn điện

Ban điều khiển điện

155  1307 

Beginning PHP Apache MySQL Web DevelopmentBeginning PHP Apache MySQL Web Development

Michael Glass, Yann Le Scouarnec, Elizabeth Naramore, Gary Mailer, Jeremy Stolz, Jason Gerner

723  1899