Lựa Chọn Và Phối Hợp Các Phương Pháp Dạy Học Tích Cực Nhằm Tăng Cường Tính Tích Cực Nhận Thức Của Học Sinh Khi Dạy Một Số Kiến Thức Về - Lê Thị Thu Ngân

1179 | 17-05-2016 | 0
Lựa Chọn Và Phối Hợp Các Phương Pháp Dạy Học Tích Cực Nhằm Tăng Cường Tính Tích Cực Nhận Thức Của Học Sinh Khi Dạy Một Số Kiến Thức Về

Nhan đề: Lựa Chọn Và Phối Hợp Các Phương Pháp Dạy Học Tích Cực Nhằm Tăng Cường Tính Tích Cực Nhận Thức Của Học Sinh Khi Dạy Một Số Kiến Thức Về

Tác giả: Lê Thị Thu Ngân,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH Sư Phạm

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 144

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc lựa chọn và phối hợp các phương pháp dạy học tích cực khi dạy học Vật lý ở trường THPT

1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu

1.2. Lý luận về phương pháp dạy học .

1.3. Vấn đề lựa chọn và phối hợp các PPDH tích cực trong dạy học Vật lý

1.4. Tìm hiểu thực trạng dạy và học Vật lý ở trường trung học phổ thông

Kết luận chương I

Chương II Xây dựng tiến trình dạy học một số kiến thức về “Sóng ánh sáng" (SGK Vật lý 12 nâng cao)

2.1. Phân tích nội dung kiến thức, kĩ năng và thái độ cần hình thành ở học sinh khi dạy học các kiến thức về "Sóng ánh sáng"

2.2. Tìm hiểu thực tế dạy học một số kiến thức về "Sóng ánh sáng"

2.3. Lựa chọn và phối hợp các phương pháp dạy học tích cực, xây dựng tiến trình dạy học một số kiến thức về "Sóng ánh sáng"

Kết luận chương II

Chương III: Thực nghiệm sư phạm

3.1. Mục đích và nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm

3.2. Đối tượng và phương pháp thực nghiệm sư phạm

3.3. Khống chế của các tác động bên ngoài ảnh hưởng đến kết quả TNSP

3.4. Chuẩn bị cho thực nghiệm sư phạm

3.5. Giáo viên cộng tác thực nghiệm sư phạm

3.6. Phương pháp đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm

3.7. Tiến trình dạy học thực nghiệm sư phạm

3.8. Đánh giá chung về thực nghiệm sư phạm

Kết luận chương III

Kết luận chung

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình lý thuyết tài chínhGiáo trình lý thuyết tài chính

Phạm Thị Lan Anh, Trần Thị Minh Nguyệt

166  2061 

Giáo trình Kỹ thuật điệnGiáo trình Kỹ thuật điện

Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh

178  4859  77