Lỗi chính tả của học sinh tiểu học huyện Hải Hậu - Nam Định - Lâm Thị Hòa

1649 | 07-05-2016 | 2
Lỗi chính tả của học sinh tiểu học huyện Hải Hậu - Nam Định

Nhan đề: Lỗi chính tả của học sinh tiểu học huyện Hải Hậu - Nam Định

Tác giả: Lâm Thị Hòa,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH Sư Phạm

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 108

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Phần I: MỞ ĐẦU

Phần II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

Chương 1 NGỮ ÂM VÀ CHỮ VIẾT TIẾNG VIỆT - CƠ SỞ ĐỂ ĐÁNH GIÁ CHÍNH TẢ CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC HẢI HẬU

1.1 Đặc điểm ngữ âm Tiếng Việt

1.2 Đặc điểm chữ viết Tiếng việt

1.3 Đặc điểm và quy tắc chính tả Tiếng việt

1.4 Đặc điểm tự nhiên, văn hóa - xã hội, ngôn ngữ huyện Hải Hậu

1.5 Tiểu kết chương 1

Chương 2 THỰC TRẠNG LCT CỦA HSTH HẢI HẬU

2.1 Tiến hành khảo sát LCT của HSTH Hải Hậu

2.2 Kết quả khảo sát LCT của HSTH huyện Hải Hậu

2.3 Tiểu kết chương 2

Chương 3 NGUYÊN NHÂN LCT - CÁCH CHỮA VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT NHẰM KHẮC PHỤC LCT CHO HSTH HẢI HẬU

3.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến LCT của HSTH Hải Hậu

3.2 Biện pháp khắc phục LCT cho HS của GV tiểu học ở Hải Hậu

3.4 Các kiến nghị về dạy học CT cho HSTH Hải Hậu

3.5 Một số đề xuất nhằm khắc phục LCT cho HSTH Hải Hậu

Phần III: KẾT LUẬN ĐỀ TÀI

Download

Có thể bạn cần

Những Quy Tắc Để Sống KhỏeNhững Quy Tắc Để Sống Khỏe

Nhiều Tác Giả

  31 

Sự Bí ẩn Của Tư BảnSự Bí ẩn Của Tư Bản

Fernando De Soto

  42