Lễ cấp sắc và tang ma của người Dao Tuyển ở huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai - Phan Thị Hằng

2093 | 21-06-2016 | 1
Lễ cấp sắc và tang ma của người Dao Tuyển ở huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai

Nhan đề: Lễ cấp sắc và tang ma của người Dao Tuyển ở huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai

Tác giả: Phan Thị Hằng,

Nhà xuất bản: ĐH Sư Phạm Thái Nguyên

Năm xuất bản: 2010

Số trang: 151

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: lễ cấp sắc, người dao tuyển,

Download

Tóm tắt:

MỞ ĐẦU

Chương 1. KHÁI QUÁT VỀ NGƯỜI DAO TUYỂN Ở HUYỆN BẢO THẮNG TỈNH LÀO CAI

1.1. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên huyện Bảo Thắng

1.2. Người Dao Tuyển ở Bảo Thắng

Chương 2. LỄ CẤP SẮC VÀ TANG MA CỦA NGƯỜI DAO TUYỂN Ở HUYỆN BẢO THẮNG TỈNH LÀO CAI

2.1. Lễ tục cấp sắc của người Dao Tuyển

2.2. Lễ tục tang ma của người Dao Tuyển

Chương 3. NHỮNG GIÁ TRỊ TRONG LỄ CẤP SẮC VÀ TANG MA CỦA NGƯỜI DAO TUYỂN

3.1. Giá trị trong lễ cấp sắc và tang ma

3.2. Những yếu tố phi giá trị

3.3. Bảo tồn và phát huy những giá trị trong đời sống

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Phụ lục

Download

Có thể bạn cần

Dành Cho Những Con Người Vượt Lên Số PhậnDành Cho Những Con Người Vượt Lên Số Phận

Jack Canfield, Mark Victor Hansen

  163 

Người Giàu Có Nhất Thành BabylonNgười Giàu Có Nhất Thành Babylon

George S. Clason

  145 

Tạm Biệt Nhé Tính Lười BiếngTạm Biệt Nhé Tính Lười Biếng

Seo Ji Weon, Lee Young Rim

  93 

Nâng cao các dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 8Nâng cao các dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 8

Nguyễn Thị Tường Phước

  152 

Sát Thủ Bán HàngSát Thủ Bán Hàng

David Dorsey

  229