Huyện Chiêm Hoá - Tuyên Quang nửa đầu thế kỷ XIX - Nguyễn Thị Hà

1368 | 07-05-2016 | 0
Huyện Chiêm Hoá - Tuyên Quang nửa đầu thế kỷ XIX

Nhan đề: Huyện Chiêm Hoá - Tuyên Quang nửa đầu thế kỷ XIX

Tác giả: Nguyễn Thị Hà,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH Sư Phạm

Năm xuất bản: 2010

Số trang: 99

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ HUYỆN CHIÊM HOÁ TỈNH TUYÊN QUANG
1.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và các thành phần dân tộc
1.2. Lịch sử hành chính
Chương 2: KINH TẾ CHIÊM HOÁ NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX
2.1. Vài nét về tình hình ruộng đất trước thế kỷ XIX
2.2. Tình hình ruộng đất Chiêm Hoá nửa đầu thế kỷ XIX theo địa bạ Gia Long 4 (1805)
2.3. Tình hình ruộng đất Chiêm Hóa giữa thế kỉ XIX theo địa bạ Minh Mệnh 21 (1840) 
2.4. Tình hình hoạt động kinh tế
2.5. Thuế khóa 
Chương 3: TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI VÀ VĂN HÓA HUYỆN CHIÊM HOÁ NỬA ĐẤU THẾ KỈ XIX
3.1. Chính trị - xã hội
3.2. Một số yếu tố văn hóa tộc người 
KẾT LUẬN

Download

Có thể bạn cần

Phương Pháp Luyện Dịch Việt – AnhPhương Pháp Luyện Dịch Việt – Anh

Dương Ngọc Dũng

  132 

Giáo trình điều khiển máy điệnGiáo trình điều khiển máy điện

Bộ môn thiết bị điện

142  2959  20 

Giáo trình điện tử công nghiệpGiáo trình điện tử công nghiệp

Vũ Quang Hồi

293  2405  14