Hệ quản trị cơ sở dữ liệu đa phương tiện - Phạm Thị Ngọc

1225 | 16-05-2016 | 1
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu đa phương tiện

Nhan đề: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu đa phương tiện

Tác giả: Phạm Thị Ngọc,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 86

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐA PHƯƠNG TIỆN (MDBMS)

1.1 Mục đích của MDBMS

1.2 Các yêu cầu của một MDBMS

1.3 Các vấn đề của MDBMS

1.4 Kết luận

CHƯƠNG 2: MỘT SỐ KỸ THUẬT CHỈ MỤC VÀ TÌM KIẾM VĂN BẢN THEO NỘI DUNG

2.1 Giới thiệu hệ tìm kiếm thông tin

2.2 Một số kỹ thuật tìm kiếm văn bản theo nội dung

2.3 Ví dụ

2.4 Kết luận

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KỸ THUẬT NÂNG CAO HIỆU NĂNG TÌM KIẾM VĂN BẢN

3.1 Giới thiệu

3.2 Một số kỹ thuật nâng cao hiệu năng tìm kiếm đa phương tiện

3.3 Kỹ thuật LSI

CHƯƠNG 4: PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM

4.1 Giới thiệu bài toán

4.2 Chức năng chương trình

4.3 Quy trình phát triển ứng dụng

4.5 Cài đặt thử nghiệm

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Download

Có thể bạn cần

Tổng quan về viễn thôngTổng quan về viễn thông

Nguyễn Văn Đát, Nguyễn Thị Thu Hằng, Lê Sỹ Đạt, Lê Hải Châu

156  1121 

Bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành CNTTBài giảng Tiếng Anh chuyên ngành CNTT

lê Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Huệ

151  1941 

Sinh học đại cươngSinh học đại cương

Nguyễn Như Hiền

246  1430 

Nhập môn hệ điều hành LunuxNhập môn hệ điều hành Lunux

Nguyễn Thanh Thúy, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Hữu Đức, Đinh Lan Anh

223  1893  10