Hệ phương trình vi phân đại số - Lưu Thị Thu Hoài

1639 | 10-05-2016 | 0
Hệ phương trình vi phân đại số

Nhan đề: Hệ phương trình vi phân đại số

Tác giả: Lưu Thị Thu Hoài,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 61

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Mở đầu

Chương I Một số khái niệm về hệ phương trình vi phân đại số

1.1 Phép chiếu - Chỉ số của cặp ma trận

1.2 Hệ phương trình vi phân đại số tuyến tính với hệ số hằng

1.3 Phân rã hệ phương trình vi phân đại số thành hệ phương trình vi phân thường và hệ phương trình đại số

1.4 Sự ổn định (Lyapunov) của hệ phương trình vi phân đại số

Chương II Bán kinh ổn định của hệ phương trình vi phân đại số tuyến tính với ma trận hệ số hằng

2.1 Bán kính ổn định phức của hệ phương trình vi phân đại số

2.2 Liên hệ giữa bán kính ổn định thực và bán kính ổn định phức của hệ phương trình vi phân đại số

Chương III Bán kính ổn định của hệ phương trình vi phân đại số tuyến tính với nhiễu động

3.1 Hệ phương trình vi phân đại số tuyến tính với hệ số biến thiên

3.2 Nghiệm yếu và các khái niệm ổn định

3.3 Công thức bán kính ổn định

3.4 Các trường hợp đặc biệt

Kết luận

Download

Có thể bạn cần

Bài Tập Trắc Nghiệm Toán 10Bài Tập Trắc Nghiệm Toán 10

Trần Đức Huyên

  132 

Bài Tập Hình Học Lớp 11Bài Tập Hình Học Lớp 11

Nhiều Tác Giả

  89 

Sách giáo viên tin học THCS Quyển 1Sách giáo viên tin học THCS Quyển 1

Nhiều Tác Giả

  163 

Tổng quan về viễn thôngTổng quan về viễn thông

Nguyễn Văn Đát, Nguyễn Thị Thu Hằng, Lê Sỹ Đạt, Lê Hải Châu

156  1694 

1320 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 121320 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12

Nguyễn Xuân Trường

  175