Giải pháp nâng cao độ an ninh thông tin trong mạng LAN không dây chuẩn IEEE 802.11i - Vũ Anh Tuấn

1533 | 09-05-2016 | 0
Giải pháp nâng cao độ an ninh thông tin trong mạng LAN không dây chuẩn IEEE 802.11i

Nhan đề: Giải pháp nâng cao độ an ninh thông tin trong mạng LAN không dây chuẩn IEEE 802.11i

Tác giả: Vũ Anh Tuấn,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 75

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MẠNG LAN KHÔNG DÂY CHUẨN IEEE 802.11

1.1 Giới thiệu

1.2 Kiến trúc mạng LAN chuẩn IEEE 802.11

1.3 Các chuẩn của 802.11

1.4. Các kiến trúc cơ bản của chuẩn 802.11

CHƯƠNG 2: AN NINH MẠNG LAN KHÔNG DÂY

2.1 Các kiểu tấn công đối với mạng không dây

2.2 An ninh mạng máy tính không dây

CHƯƠNG 3: AN NINH MẠNG LAN KHÔNG DÂY CHUẨN 802.11i

3.1 Tổng quan về chuẩn IEEE 802.11i

3.2 Thuật toán mã hoá sử dụng trong chuẩn IEEE 802.11i

3.3 Triển khai an ninh mạng LAN không dây trên nền chuẩn 802.11i

KẾT LUẬN

Download

Có thể bạn cần