Giải Pháp Phát Triển Nông Nghiệp Theo Hướng Sản Xuất Hàng Hoá Ở Tỉnh Yên Bái - Hoàng Quốc Cường

1879 | 14-06-2016 | 8
Giải Pháp Phát Triển Nông Nghiệp Theo Hướng Sản Xuất Hàng Hoá Ở Tỉnh Yên Bái

Nhan đề: Giải Pháp Phát Triển Nông Nghiệp Theo Hướng Sản Xuất Hàng Hoá Ở Tỉnh Yên Bái

Tác giả: Hoàng Quốc Cường,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 129

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: sản xuất hàng hóa, phát triển nông nghiệp,

Download

Tóm tắt:

PHẦN MỞ ĐẦU

Chương 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG SẢN XUẤT HÀNG HOÁ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI

1.1- cơ sở khoa học về phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá

1.2- phương pháp nghiên cứu

Chương 2: THỰC TRẠNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở TỈNH YÊN BÁI

2.1- Đặc điểm, tình hình tự nhiên, kinh tế - xã hội ở tỉnh Yên Bái

2.2- Các lợi thế và hạn chế đối với phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá của Yên Bái

2.3- Thực trạng phát triển sản xuất nông nghiệp ở Yên Bái

2.4- Tình hình tiêu thụ và xuất khẩu nông sản

2.5- Tình hình phát triển mạng lưới chế biến nông sản

2.6- Tình hình tổ chức sản xuất và dịch vụ nông nghiệp

2.7- Tình hình vốn đầu tư cho nông nghiệp

2.8- Tình hình công tác quy hoạch nông nghiệp

2.9- Cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp

2.10- Đánh giá tổng quát kết quả đạt được và hạn chế, tồn tại

Chương 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG SẢN XUẤT HÀNG HOÁ Ở TỈNH YÊN BÁI

3.1- Định hướng phát triển nông nghiệp Việt Nam đầu thế kỷ XXI

3.2- Định hướng và mục tiêu phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá ở Yên Bái đến năm 2010 và 2015

3.3- Các nhóm giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá ở tỉnh Yên Bái

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHẦN PHỤ LỤC

Download

Có thể bạn cần

Thực hành nghề điện sửa chữa mô tơ điệnThực hành nghề điện sửa chữa mô tơ điện

Đặng Văn Tỏ, Nguyễn Thị Tuyết, Phạm Thanh Đường

483  1613  49 

Những Tỷ Phú Tình CờNhững Tỷ Phú Tình Cờ

Ben Mezrich

  15 

Thiết Kế Bài Giảng Địa Lý 9 Tập 2Thiết Kế Bài Giảng Địa Lý 9 Tập 2

Nguyễn Châu Giang

  13