Điều tra, đánh giá tập đoàn cây thức ăn gia súc hiện có ở xã Hà Hiệu huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn - Trần Thị Hương Lam

1757 | 16-05-2016 | 0
Điều tra, đánh giá tập đoàn cây thức ăn gia súc hiện có ở xã Hà Hiệu huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn

Nhan đề: Điều tra, đánh giá tập đoàn cây thức ăn gia súc hiện có ở xã Hà Hiệu huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn

Tác giả: Trần Thị Hương Lam,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH Sư Phạm

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 109

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Tổng quan tài liệu

1.1. Tình hình nghiên cứu về cây thức ăn gia súc trên thế giới và ở Việt Nam

1.2. Tình hình nghiên cứu về đồng cỏ tự nhiên

1.3. Tình hình nghiên cứu về đồng cỏ trồng

1.4. Nhận xét chung

Chương 2: Điều kiện tự nhiên vùng nghiên cứu

2.1. Vị trí địa lý

2.2. Địa hình, địa mạo

2.3. Khí hậu

2.4. Thủy văn

2.5. Các nguồn tài nguyên

2.6. Nhận xét chung về điều kiện tự nhiên, tài nguyên và cảnh quan môi trường

Chương 3: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

3.2. Phạm vi nghiên cứu

Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận

4.1. Thảm cỏ tự nhiên trong vùng nghiên cứu

4.2. Các loài cỏ tự nhiên có giá trị chăn nuôi

4.3. Các loài cây trồng có giá trị chăn nuôi

4.4. Tình hình sử dụng hiện nay, khả năng và xu hướng phát triển

Kết luận và kiến nghị

Download

Có thể bạn cần