Đánh giá mối quan hệ di truyền của một số mẫu dẻ và nghiên cứu bảo tồn nguồn gen dẻ trùng khánh - cao bằng bằng kỹ thuật nuôi cấy mô - tế bào thực vật - Nguyễn Minh Quế

1103 | 11-05-2016 | 0
Đánh giá mối quan hệ di truyền của một số mẫu dẻ và nghiên cứu bảo tồn nguồn gen dẻ trùng khánh - cao bằng bằng kỹ thuật nuôi cấy mô - tế bào thực vật

Nhan đề: Đánh giá mối quan hệ di truyền của một số mẫu dẻ và nghiên cứu bảo tồn nguồn gen dẻ trùng khánh - cao bằng bằng kỹ thuật nuôi cấy mô - tế bào thực vật

Tác giả: Nguyễn Minh Quế,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH Sư Phạm

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 66

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

MỞ ĐẦU

Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU

1.1. Đặc điểm hình thái và hệ thống phân loại dẻ

1.2. Vai trò của cây dẻ

1.3. Một số thành tựu của nuôi cấy mô - tế bào thực vật trong nhân giống và bảo tồn nguồn gen một số cây trồng

1.4. Ứng dụng của kỹ thuật RAPD trong đánh giá mối quan hệ di truyền của một số loài thực vật

Chương 2: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Kết quả đánh giá mối quan hệ di truyền giữa một số mẫu dẻ bằng kỹ thuật RAPD

3.2. Kết quả của nhân giống vô tính dẻ Trùng Khánh - Cao Bằng bằng kỹ thuật in vitro

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

PHỤ LỤC

Download

Có thể bạn cần

Hỏi và đáp về năng lượng nguyên tửHỏi và đáp về năng lượng nguyên tử

Y. Iwakashi, Vương Hữu Tấn

122  1208 

Bài tập Tiếng Hàn Tổng Hợp Dành Cho Người Việt Nam - Trung Cấp 3Bài tập Tiếng Hàn Tổng Hợp Dành Cho Người Việt Nam - Trung Cấp 3

Cho Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê Đăng Hoan, Lê Thị Thu Giang, Nguyễn Thị Hương Sen, Đỗ ngọc Luyến

186  585 

Quản trị kinh doanh viễn thôngQuản trị kinh doanh viễn thông

Bùi Xuân Phong

142  1044 

Giáo trình kỹ thuật mạch điện tửGiáo trình kỹ thuật mạch điện tử

Ban điều khiển điện

206  1481  15