Đánh giá khả năng thích nghi của một số loài cỏ trồng nhập nội trong qui trình thức ăn gia súc tại công ty giống bò sửa Mộc Châu - Nghiêm Văn Cường

1244 | 17-05-2016 | 0
Đánh giá khả năng thích nghi của một số loài cỏ trồng nhập nội trong qui trình thức ăn gia súc tại công ty giống bò sửa Mộc Châu

Nhan đề: Đánh giá khả năng thích nghi của một số loài cỏ trồng nhập nội trong qui trình thức ăn gia súc tại công ty giống bò sửa Mộc Châu

Tác giả: Nghiêm Văn Cường,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH Sư Phạm

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 97

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Tổng quan tài liệu

1.1. Cơ sở lý luận

1.2. Những nghiên cứu về đồng cỏ tự nhiên

1.3. Tình hình nghiên cứu về cây thức ăn gia súc trên thế giới và ở Việt Nam.

1.4. Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng và thành phần dinh dưỡng của cỏ trồng

1.5. Nhận xét chung

Chương 2 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÙNG NGHIÊN CỨU

2.1. Vị trí địa lý

2.2. Địa hình, địa mạo

2.3. Khí hậu

2.4. Thuỷ văn

2.5. Các nguồn tài nguyên

2.6. Nhận xét chung về điều kiện tự nhiên, tài nguyên và cảnh quan môi trường.

Chương 3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Đối tượng nghiên cứu

3.2. Phương pháp nghiên cứu.

Chương 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

4.1.Tập đoàn cây thức ăn gia súc Tỉnh Sơn La

4.2. Những đánh giá về đặc điểm sinh thái ảnh hưởng đến năng suất ở những điểm nghiên cứu.

4.3. Những ảnh hưởng điều kiện sinh thái đến năng suất từng thời vụ trong năm

4.4. Thực trạng khai thác các loại cỏ của các hộ gia đình chăn nuôi tại Mộc Châu

4.5. Cơ cấu thức ăn và hiệu quả của mô hình kinh doanh

4.6. Đề xuất mô hình khai thác đồng cỏ ở Mộc Châu

Kết luận và kiến nghị

Phụ lục

 

Download

Có thể bạn cần

Bài tập Tiếng Anh 11Bài tập Tiếng Anh 11

Lưu Hoàng Trí

247  460 

Độc học môi trường cơ bản Độc học môi trường cơ bản

Lê Huy Bá

640  2423  31 

Điện tử sốĐiện tử số

Trần Thị Thúy Hà

163  1354 

Kỹ thuật số thực hànhKỹ thuật số thực hành

Huỳnh Đắc Thắng

412  614 

Giáo trình CAD-CaM-CNCGiáo trình CAD-CaM-CNC

Nguyễn Ngọc Đào

96  2801  56