Đánh giá khả năng thích nghi của một số loài cỏ trồng nhập nội trong qui trình thức ăn gia súc tại công ty giống bò sửa Mộc Châu - Nghiêm Văn Cường

1633 | 17-05-2016 | 0
Đánh giá khả năng thích nghi của một số loài cỏ trồng nhập nội trong qui trình thức ăn gia súc tại công ty giống bò sửa Mộc Châu

Nhan đề: Đánh giá khả năng thích nghi của một số loài cỏ trồng nhập nội trong qui trình thức ăn gia súc tại công ty giống bò sửa Mộc Châu

Tác giả: Nghiêm Văn Cường,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH Sư Phạm

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 97

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Tổng quan tài liệu

1.1. Cơ sở lý luận

1.2. Những nghiên cứu về đồng cỏ tự nhiên

1.3. Tình hình nghiên cứu về cây thức ăn gia súc trên thế giới và ở Việt Nam.

1.4. Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng và thành phần dinh dưỡng của cỏ trồng

1.5. Nhận xét chung

Chương 2 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÙNG NGHIÊN CỨU

2.1. Vị trí địa lý

2.2. Địa hình, địa mạo

2.3. Khí hậu

2.4. Thuỷ văn

2.5. Các nguồn tài nguyên

2.6. Nhận xét chung về điều kiện tự nhiên, tài nguyên và cảnh quan môi trường.

Chương 3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Đối tượng nghiên cứu

3.2. Phương pháp nghiên cứu.

Chương 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

4.1.Tập đoàn cây thức ăn gia súc Tỉnh Sơn La

4.2. Những đánh giá về đặc điểm sinh thái ảnh hưởng đến năng suất ở những điểm nghiên cứu.

4.3. Những ảnh hưởng điều kiện sinh thái đến năng suất từng thời vụ trong năm

4.4. Thực trạng khai thác các loại cỏ của các hộ gia đình chăn nuôi tại Mộc Châu

4.5. Cơ cấu thức ăn và hiệu quả của mô hình kinh doanh

4.6. Đề xuất mô hình khai thác đồng cỏ ở Mộc Châu

Kết luận và kiến nghị

Phụ lục

 

Download

Có thể bạn cần

Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 1Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 1

Nhiều Tác Giả

  53 

Giao tiếp và điều khiển bằng máy tínhGiao tiếp và điều khiển bằng máy tính

Lê Tiến Lộc

122  1566  15 

Cẩm Nang Đàm Thoại Việt HànCẩm Nang Đàm Thoại Việt Hàn

Thu Hương

  79 

Khoảnh Khắc Cầu VồngKhoảnh Khắc Cầu Vồng

Betty McLellan

  49 

Giáo trình trang bị điện ô tôGiáo trình trang bị điện ô tô

Nguyễn Văn Chất

197  5586  175