Đặc trưng của môđun Cohen–Macaulay dãy qua tính chất phân tích tham số - Lê Thị Mai Quỳnh

2146 | 11-05-2016 | 0
Đặc trưng của môđun Cohen–Macaulay dãy qua tính chất phân tích tham số

Nhan đề: Đặc trưng của môđun Cohen–Macaulay dãy qua tính chất phân tích tham số

Tác giả: Lê Thị Mai Quỳnh,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH Sư Phạm

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 40

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Phần mở đầu

Chương 1: Kiến thức chuẩn bị

1.1. Hệ tham số

1.2. Dãy chính quy và mô đun Cohen–Macaulay

1.3. Mô đun Cohen–Macaulay dãy

Chương 2: Phân tích tham số và Cohen–Macaulay dãy

2.1. Đặc trưng của mô đun Cohen–Macaulay dãy

2.2. Đa thức Hilbert-Samuel của mô đun Cohen–Macaulay dãy

2.3. Ví dụ

Tài liệu tham khảo

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình công nghệ CNCGiáo trình công nghệ CNC

Trần Đức Quý, Phạm Văn Bổng, Nguyễn Xuân Chung,Nguyễn Văn Thiện, Hoàng Tiến Dũng,Trịnh Văn Long

145  1846  13 

Sổ tay công nghệ chế tạo máy - Tập 3Sổ tay công nghệ chế tạo máy - Tập 3

Nguyễn Đắc

373  1247  15 

Giáo trình điều khiển máy điệnGiáo trình điều khiển máy điện

Bộ môn thiết bị điện

142  2110  18 

Cambridge Practice Tests for IELTS 6Cambridge Practice Tests for IELTS 6

University of Cambridge

175  480 

Kỹ thuật mạch điện tửKỹ thuật mạch điện tử

Phạm Minh Hà

441  2183  44