Các thuật toán tối ưu hóa trong bảo mật thông tin - Nguyễn Ngọc Trung

1776 | 09-05-2016 | 1
Các thuật toán tối ưu hóa trong bảo mật thông tin

Nhan đề: Các thuật toán tối ưu hóa trong bảo mật thông tin

Tác giả: Nguyễn Ngọc Trung,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 67

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

MỞ ĐẦU 
CHƯƠNG 1 - LÝ THUYẾT MẬT Mà
1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MÃ HÓA
1.2 LÝ THUYẾT ĐỘ PHỨC TẠP
1.3 CƠ SỞ TOÁN HỌC CỦA MẬT MÃ
CHƯƠNG 2 - NGHIÊN CỨU CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ MẬT KHÓA CÔNG KHAI
2.1 GIỚI THIỆU VỀ HỆ MẬT VỚI KHÓA CÔNG KHAI
2.2 HỆ MẬT MÃ KHÓA CÔNG KHAI RSA
2.3 HỆ MẬT MÃ KHÓA CÔNG KHAI RSA WITH CRT
2.4 CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA RSA
2.5 KHẢ NĂNG BỊ BẺ KHÓA CỦA HỆ MÃ CÔNG KHAI RSA
2.6 HỆ MẬT MÃ KHÓA CÔNG KHAI ELGAMAL
CHƯƠNG 3 - MỘT SỐ GIẢI THUẬT XỬ LÝ SỐ HỌC ÁP DỤNG ĐỂ TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH MÃ HÓA VÀ GIẢI MÃCỦA HỆ MÃ RSA
3.1 PHÂN TÍCH CÁC PHÉP XỬ LÝ TOÁN HỌC TRONG HỆ MÃ RSA
3.2 ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT FAST FOURIER TRANSFORM TRONG XỬ LÝ PHÉP NHÂN SỐ LỚN
3.1 CÀI ĐẶT THỬ NGHIỆM CÁC PHÉP TOÁN VỚI SỐ LỚN
CHƯƠNG 4: ỨNG DỤNG TRONG XÂY DỰNG HỆ MÃ RSA
4.1 XÂY DỰNG HỆ MÃ RSA THỬ NGHIỆM
4.2 ĐÁNH GIÁ VÀ NHẬN XÉT KẾT QUẢ
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Download