Biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo định hướng đổi mới ppdh ở các trường thcs huyện Ninh Giang – tỉnh Hải Dương - Nguyễn Thị Phương

2110 | 11-05-2016 | 2
Biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo định hướng đổi mới ppdh ở các trường thcs huyện Ninh Giang – tỉnh Hải Dương

Nhan đề: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo định hướng đổi mới ppdh ở các trường thcs huyện Ninh Giang – tỉnh Hải Dương

Tác giả: Nguyễn Thị Phương,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH Sư Phạm

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 114

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN

1.1 Vài nét về lịch sử vấn đề nghiên cứu

1.2 Các khái niệm cơ bản

1.3. Quản lý nhà trường

1.4. Một số cơ sở tâm sinh lý học về hoạt động học tập

1.5 Một số vấn đề về phương pháp dạy học và đổi mới phương pháp dạy học

Tiểu kết chương 1

CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CỦA HIỆU TRƯỞNG Ở CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN NINH GIANG

2.1. Khái quát về giáo dục THCS huyện Ninh Giang-Hải Dương

2.2 Thực trạng dạy học ở các trường THCS huyện Ninh Giang

2.3 Thực tiễn chỉ đạo đổi mới PPDH của hiệu trưởng các THCS huyện Ninh Giang

Tiểu kết chương 2

CHƯƠNG 3. BIỆN PHÁP CỦA HIỆU TRƯỞNG THCS QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI PPDH Ở HUYỆN NINH GIANG – TỈNH HẢI DƯƠNG

3.1 Căn cứ đề xuất biện pháp quản lý thực hiện đổi mới PPDH của hiệu trưởng các trường THCS

3.2. Một số biện pháp quản lý hoạt động dạy theo định hướng đổi mới PPDH

3.3. Quan hệ giữa các biện pháp quản lý

3.4 Khảo nghiệm tính khả thi của các biện pháp đề xuất

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình đồ án thiết kế máyGiáo trình đồ án thiết kế máy

Nguyễn Quang Tuyến

122  2024  16 

Giáo trình môn học chi tiết máyGiáo trình môn học chi tiết máy

TT công nghệ cơ khí

187  1312 

Bài giảng nguyên lý máyBài giảng nguyên lý máy

Lê Cung

173  1103 

Giáo trình nguyên lý hệ điều hànhGiáo trình nguyên lý hệ điều hành

Hồ Đắc Phương

276  3929  78