Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Anh ở trường trung học phổ thông tỉnh Quảng Ninh - Vũ Văn Hoa

1659 | 12-05-2016 | 0
Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Anh ở trường trung học phổ thông tỉnh Quảng Ninh

Nhan đề: Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Anh ở trường trung học phổ thông tỉnh Quảng Ninh

Tác giả: Vũ Văn Hoa,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH Sư Phạm

Năm xuất bản: 2010

Số trang: 149

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Mở đầu

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề

1.2. Một số khái niệm cơ bản có liên quan đến đề tài

1.3. Quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên

1.4. Giáo dục trung học phổ thông và giáo viên trung học phổ thông

1.5. Quản lý hoạt động BD giáo viên dạy tiếng Anh ở trường THPT

Chương 2: THỰC TRẠNG DẠY HỌC TIẾNG ANH VÀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH QUẢNG NINH

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hoá- xã hội của Quảng Ninh

2.2. Thực trạng giáo dục THPT của tỉnh Quảng Ninh

2.3. Thực trạng quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Anh ở trường THPT tỉnh Quảng Ninh

2.4. Đánh giá chung

Chương 3: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH QUẢNG NINH

3.1. Nguyên tắc đề xuất các biện pháp

3.2. Các biện pháp quản lý công tác BDGV dạy tiếng Anh ở trường THPT tỉnh Quảng Ninh

3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp

3.4. Khảo nghiệm tính cần thiết, khả thi của các biện pháp

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

Download

Có thể bạn cần