Biện pháp giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh lớp 9 huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định - Nguyễn Thị Phương Nhung

1420 | 11-05-2016 | 6
Biện pháp giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh lớp 9 huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định

Nhan đề: Biện pháp giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh lớp 9 huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định

Tác giả: Nguyễn Thị Phương Nhung,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH Sư Phạm

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 124

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

MỞ ĐẦU

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN GIÁO DỤC SỨC KHOẺ SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ

1.1. Lịch sử vấn đề nghiên cứu

1.2. Cơ sở lý luận của vấn đề GDSKSS VTN cho học sinh lớp 9

Chương 2: THỰC TRẠNG GIÁO DỤC SỨC KHOẺ SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN CHO HỌC SINH HUYỆN GIAO THỦY - TỈNH NAM ĐỊNH

2.1. Vài nét khái quát về đối tượng khảo sát

2.2. Thực trạng nhận thức của học sinh lớp 9 huyện Giao Thủy về một số nội dung cơ bản của SKSS

2.3. Thực trạng về nhận thức của cán bộ, giáo viên huyện Giao Thủy về GDSKSS VTN

2.4 Thực trạng GDSKSS VTN ở trường THCS của huyện Giao Thủy

Chương 3: CÁC BIỆN PHÁP GIÁO DỤC SỨC KHOẺ SINH SẢN CHO HỌC SINH LỚP 9 HUYỆN GIAO THỦY - NAM ĐỊNH

3.1 Các nguyên tắc xây dựng biện pháp

3.2. Một số biện pháp đề xuất

3.3. Khảo nghiệm về sự cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình Tiếng Anh thư tín thương mạiGiáo trình Tiếng Anh thư tín thương mại

Nguyễn Bích Ngọc, Đào Thị Hương

122  6381  197 

Giáo trình bảo trì và quản lý phòng máy tínhGiáo trình bảo trì và quản lý phòng máy tính

Phạm Thanh Liêm

129  1632  11 

Mạch điện tử lý thú dễ thiết kếMạch điện tử lý thú dễ thiết kế

Đặng Hồng Quang

192  463 

Sổ tay thợ hànSổ tay thợ hàn

Nguyễn Bá An

282  2143  44