Biện pháp đào tạo hệ đại học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh khu vực đồng bằng sông cửu long - Đào Hoàng Nam

1154 | 12-05-2016 | 0
Biện pháp đào tạo hệ đại học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh khu vực đồng bằng sông cửu long

Nhan đề: Biện pháp đào tạo hệ đại học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh khu vực đồng bằng sông cửu long

Tác giả: Đào Hoàng Nam,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 190

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

MỞ ĐẦU

Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA CÁC BIỆN PHÁP ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC TẠI CÁC TTGDTX CẤP TỈNH

1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu

1.2. Những khái niệm cơ bản liên quan đến đề tài

1.3. Đặc điểm của mô hình liên kết đào tạo đại học tại các TTGDTX cấp tỉnh

1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo đại học ở các TTGDTX cấp tỉnh

1.5. Kinh nghiệm đào tạo hệ đại học theo phương thức GDTX ở một số nước 45

Chương 2: THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC TẠI CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN CẤP TỈNH KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

2.1. Khái quát về GD-ĐT ở khu vực ĐBSCL

2.2. Thực trạng đào tạo hệ đại học tại các TTGDTX cấp tỉnh khu vực ĐBSCL

2.3. Thực trạng chất lượng đào tạo hệ đại học tại các TTGDTX cấp tỉnh khu vực ĐBSCL

2.4. Đánh giá hiệu quả, tồn tại và nguyên nhân tồn tại trong công tác đào tạo hệ đại học tại các TTGDTX khu vực ĐBSCL

Chương 3: BIỆN PHÁP ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC TẠI CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN CẤP TỈNH KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

3.1. Các nguyên tắc cần quán triệt khi đề xuất các biện pháp

3.2. Biện pháp đào tạo hệ đại học ở các TTGDTX cấp tỉnh khu vực ĐBSCL

3.3. Thực nghiệm các biện pháp đào tạo hệ đại học tại các TTGDTX cấp tỉnh khu vực ĐBSCL

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

DANH MỤC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ĐÃ CÔNG BỐ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

Download

Có thể bạn cần

Kỹ thuật chuyển mạch 2Kỹ thuật chuyển mạch 2

Vũ Thị Thúy Hà, Lê Nhật Thăng

130  1438 

Thiết kế và gia công khuôn nhựa VISI dành cho người tự học: Phần nâng caoThiết kế và gia công khuôn nhựa VISI dành cho người tự học: Phần nâng cao

Lê Ngọc Bích, Võ Duy Thanh Tâm, Đỗ Lê Thuận

336  1527  11 

Giáo trình thí nghiệm điện kỹ thuậtGiáo trình thí nghiệm điện kỹ thuật

Trần Thị Hà

129  1402  10 

Giáo trình thông tin di độngGiáo trình thông tin di động

Phạm Công Hùng, Nguyễn Hoàng Hải, Tạ Vũ Hằng, Vũ Thị Minh Tú, Đỗ Trọng Tuấn, Vũ Đức THọ, Nguyễn Văn Đức

198  2628  33 

Giáo trình hướng dẫn sử dụng Word 2010Giáo trình hướng dẫn sử dụng Word 2010

Microsoft Vietnam

138  2186