Biện Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Việc Trang Bị Lịch Sử Toán Trong Dạy Học Môn Toán Ở Trường THPT - Bùi Linh Phượng

1891 | 11-06-2016 | 0
Biện Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Việc Trang Bị Lịch Sử Toán Trong Dạy Học Môn Toán Ở Trường THPT

Nhan đề: Biện Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Việc Trang Bị Lịch Sử Toán Trong Dạy Học Môn Toán Ở Trường THPT

Tác giả: Bùi Linh Phượng,

Nhà xuất bản: ĐH Sư Phạm Thái Nguyên

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 138

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: lịch sử toán, phương pháp dạy toán,

Download

Tóm tắt:

Mở đầu

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN, THỰC TIỄN VÀ NHỮNG TRI THỨC LỊCH SỬ TOÁN CÓ LIÊN QUAN TRỰC TIẾP VỚI CHƯƠNG TRÌNH, SGK TOÁN

1.1. Các định hướng đổi mới phương pháp dạy học môn toán

1.2. Vai trò của tri thức lịch sử toán trong quá trình dạy học toán

1.3. Một số nội dung lịch sử toán liên quan đến nội dung của SGK THPT

1.4. Thực trạng việc dạy nội dung lịch sử toán ở một số trường THPT trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Kết luận chương 1

Chương 2: BIỆN PHÁP TRANG BỊ KIẾN THỨC LỊCH SỬ TOÁN TRONG DẠY HỌC TOÁN Ở TRƯỜNG THPT

2.1. Các biện pháp nhằm bổ sung một số kiến thức về lịch sử toán học cho GV

2.2. Một số biện pháp truyền thụ tri thức lịch sử toán cho học sinh

Kết luận chương 2

Chương III: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM

3.1. Mục đích, nhiệm vụ, nguyên tắc, nội dung thực nghiệm

3.2. Nội dung thực nghiệm

3.3. Đánh giá kết quả thực nghiệm

3.4. Nhận định chung về kết quả thực nghiệm sư phạm

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

Download