Bài toán tối ưu với hàm thuần nhất dương - Nguyễn Xuân Huy

2000 | 11-05-2016 | 0
Bài toán tối ưu với hàm thuần nhất dương

Nhan đề: Bài toán tối ưu với hàm thuần nhất dương

Tác giả: Nguyễn Xuân Huy,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 57

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Lời nói đầu

Chương 1: Những kiến thức về giải tích lồi

1.1. Hàm affin và tập lồi

1.2. Tập lồi

Chương 2: Các bài toán tối ưu

2.1. Các khái niệm cơ bản

2.2. Bài toán tối ưu không ràng buộc

2.3. Bài toán tối ưu có ràng buộc

Chương 3: Bài toán tối ưu với hàm thuần nhất dương

3.1. Hàm thuần nhất

3.2. Bài toán tối ưu với hàm thuần nhất dương

3.3. Các kết quả đối ngẫu chính

3.4. Tối ưu toàn cục

Kết luận

Tài liệu tham khảo

Download

Có thể bạn cần

24 Quy Tắc Học Kanji Trong Tiếng Nhật Tập 124 Quy Tắc Học Kanji Trong Tiếng Nhật Tập 1

Trần Việt Thanh, Nghiêm Đức Thiện

  147 

Thiết kế bài giảng Tiếng Anh 10 - Tập 1Thiết kế bài giảng Tiếng Anh 10 - Tập 1

Nguyễn Thủy Minh, Lương Quỳnh Trang

230  1733 

Cân Bằng Mong ManhCân Bằng Mong Manh

Rohinton Mistry

  120 

Cha – Điểm Tựa Đời ConCha – Điểm Tựa Đời Con

Jack Canfield, Mark Victor Hansen

  72