Beginning PHP Apache MySQL Web Development - Michael Glass, Yann Le Scouarnec, Elizabeth Naramore, Gary Mailer, Jeremy Stolz, Jason Gerner

2292 | 06-04-2016 | 1
Beginning PHP Apache MySQL Web Development

Nhan đề: Beginning PHP Apache MySQL Web Development

Tác giả: Michael Glass, Yann Le Scouarnec, Elizabeth Naramore, Gary Mailer, Jeremy Stolz, Jason Gerner,

Nhà xuất bản: Wiley

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 723

Ngôn ngữ: English

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Jeremy is a Web developer at Cloverfish Inc. (www.cloverfish.net), a Web development company in Fargo, North Dakota. Jeremy is primarily a PHP/MySQL developer, but he has also worked with many other languages. When not working, he frequents the Internet and tries to keep up his programming skills. He is a contributor to and moderator at PHPBuilder.com. He also frequents many other computerrelated Web sites to keep his skills sharp and up to date

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình Toán cao cấp - Tập 1Giáo trình Toán cao cấp - Tập 1

Lê Đình Trí, Lê Trọng vinh, Dương Thủy Vỹ

273  2911  21 

Bồi Dưỡng Năng Lực Tập Làm Văn 9Bồi Dưỡng Năng Lực Tập Làm Văn 9

Phạm Ngọc Thắm

  44 

Nhà Quản Trị Thành CôngNhà Quản Trị Thành Công

Peter F. Drucker

  47 

Giáo trình Autocad 2007Giáo trình Autocad 2007

Phạm Gia Hậu

111  3084  35