Beginning PHP Apache MySQL Web Development - Michael Glass, Yann Le Scouarnec, Elizabeth Naramore, Gary Mailer, Jeremy Stolz, Jason Gerner

2564 | 06-04-2016 | 1
Beginning PHP Apache MySQL Web Development

Nhan đề: Beginning PHP Apache MySQL Web Development

Tác giả: Michael Glass, Yann Le Scouarnec, Elizabeth Naramore, Gary Mailer, Jeremy Stolz, Jason Gerner,

Nhà xuất bản: Wiley

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 723

Ngôn ngữ: English

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Jeremy is a Web developer at Cloverfish Inc. (www.cloverfish.net), a Web development company in Fargo, North Dakota. Jeremy is primarily a PHP/MySQL developer, but he has also worked with many other languages. When not working, he frequents the Internet and tries to keep up his programming skills. He is a contributor to and moderator at PHPBuilder.com. He also frequents many other computerrelated Web sites to keep his skills sharp and up to date

Download

Có thể bạn cần

Hóa Học Và Màu SắcHóa Học Và Màu Sắc

G. N. Fađeev

  195 

Công nghệ sản xuất phân bón vô cơCông nghệ sản xuất phân bón vô cơ

La Văn Bình, Trần Thị Hiền

144  2496  37 

Rèn luyện kỹ năng giải Toán qua những bài toán nâng caoRèn luyện kỹ năng giải Toán qua những bài toán nâng cao

Đoàn Văn Bộ, Huỳnh Anh Kiệt

  78 

Cách Người Phụ Nữ Xuất Chúng Lãnh ĐạoCách Người Phụ Nữ Xuất Chúng Lãnh Đạo

Joanna Barsh, Susie Cranston

  186