Thủy lực đại cương - Trần Văn Đắc

2350 | 04-06-2016 | 4
Thủy lực đại cương

Nhan đề: Thủy lực đại cương

Tác giả: Trần Văn Đắc,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 280

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: động lực học chất lỏng, sức cảng thủy lực,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Nhập môn

Chương 2: Thủy tĩnh học

Chương 3: Cơ sở động học và động lực học của chất lỏng chuyển động

Chương 4: Chuyển động thế và chuyển động xoáy của chất lỏng. Dòng song phẳng

Chương 5: Sức cảng lòng người

Chương 6: Tính toán thủy lực đường ống

Chương 7: Chuyển động của chất lỏng qua lỗ, vòi

Chương 8: Chuyển động đều không áp của chất lỏng

Chương 9: Chuyển động ổn định không đều trong kênh hỡ

Chương 10: Lý thuyết thứ nguyên và tương tự / đồng dạng

 

Download

Có thể bạn cần