Thiết kế yếu tố hình học đường ô tô - Bùi Xuân Cậy, Nguyễn Quang Phúc

2622 | 04-06-2016 | 12
Thiết kế yếu tố hình học đường ô tô

Nhan đề: Thiết kế yếu tố hình học đường ô tô

Tác giả: Bùi Xuân Cậy, Nguyễn Quang Phúc,

Nhà xuất bản: Giao thông vận tải

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 228

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: thiết kế hình học, đường ô tô,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Các khái niệm sử dụng trong môn học thiết kế hình học đường ô tô

Chương 2: Sự chuyển động của ô tô trên đường

Chương 3: thiết kế bình đồ tuyến

Chương 4: Thiết kế trắc dọc và trắc ngang

Chương 5: Thiết kế cảnh quan và phối hợp các yếu tố tuyến đường ô tô

Chương 6: Thiết kế nút giao thông

Phụ lục

Download