Thiết kế kiến trúc công nghiệp - Nguyễn Minh Thái

1968 | 08-05-2016 | 42
Thiết kế kiến trúc công nghiệp

Nhan đề: Thiết kế kiến trúc công nghiệp

Tác giả: Nguyễn Minh Thái,

Nhà xuất bản: Xây dựng

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 237

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Mở đầu

Phần I: Thiết kế kiến trúc các xí nghiệp công nghiệp

Chương 1: Thiết kế tổng mặt bằng xí nghiệp công nghiệp

Chương 2: Tổ chức mạng lưới giao thông, cung cấp kỹ thuật và hoàn thiện khu đất xí nghiệp công nghiệp

Phần II: Thiết kế kiến trúc nhà và công trình công nghiệp

Chương 3: Những cơ sở chủ yếu để thiết kế nhà công nghiệp

Chương 4: Thiết kế mặt bằng - hình khối và kết cấu nhà công nghiệp

Chương 5: Các công trình kỹ thuật trong các xí nghiệp công nghiệp

Phần III: Thiết kế cấu tạo kiến trúc nhà và công trình công nghiệp

Chương 6: Kết cấu chịu lực của nhà công nghiệp

Chương 7: Kết cấu bao che nhà công nghiệp

Chương 8: Nền sàn và các kết cấu phụ

Phụ lục

Download