Thiết kế đường ô tô - Tập 2 - Dương Ngọc Hải, Nguyễn Xuân Trục

2089 | 04-06-2016 | 11
Thiết kế đường ô tô - Tập 2

Nhan đề: Thiết kế đường ô tô - Tập 2

Tác giả: Dương Ngọc Hải, Nguyễn Xuân Trục,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 247

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: đường ô tô,

Download

Tóm tắt:

Chương 8: Thiết kế nền đường

Chương 9: Chế độ thủy nhiệt của nền đường và các biện pháp thiết kế bảo đảm ổn định cường độ của nền đường

Chương 10: Cấu tạo áo đường

Chương 11: Tính toán cường độ (bề dầy) áo đường mềm

Chương 12: Tính toán thiết kế áo đường cứng

Chương 13: Thiết kế và tính toán hệ thống thoát nước mặt và thoát nước ngầm

Chương 14: Khảo sát thủy văn phụ vụ thiết kế nềm đường và công trình thoát nước mặt

Phần phụ lục

Download

Có thể bạn cần

San Sẻ Yêu ThươngSan Sẻ Yêu Thương

Thái Hồng Minh

  27 

Sơ Đồ Chuyển Hóa Hóa HọcSơ Đồ Chuyển Hóa Hóa Học

Phạm Đức Bình

  30 

Công nghệ EnzymCông nghệ Enzym

Nguyễn Đức Lượng, Cao Cường, Nguyễn Ánh Tuyết, Lê Thị Thủy Tiên, Tạ Thu Hằng, Huỳnh Ngọc Oanh, Nguyễn Thúy Hương, Phạm Thị Huyền

532  2396  56