Thiết kế đường ô tô - Tập 2 - Dương Ngọc Hải, Nguyễn Xuân Trục

2410 | 04-06-2016 | 11
Thiết kế đường ô tô - Tập 2

Nhan đề: Thiết kế đường ô tô - Tập 2

Tác giả: Dương Ngọc Hải, Nguyễn Xuân Trục,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 247

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: đường ô tô,

Download

Tóm tắt:

Chương 8: Thiết kế nền đường

Chương 9: Chế độ thủy nhiệt của nền đường và các biện pháp thiết kế bảo đảm ổn định cường độ của nền đường

Chương 10: Cấu tạo áo đường

Chương 11: Tính toán cường độ (bề dầy) áo đường mềm

Chương 12: Tính toán thiết kế áo đường cứng

Chương 13: Thiết kế và tính toán hệ thống thoát nước mặt và thoát nước ngầm

Chương 14: Khảo sát thủy văn phụ vụ thiết kế nềm đường và công trình thoát nước mặt

Phần phụ lục

Download

Có thể bạn cần