Thiết kế cống và cầu nhỏ trên đường ô tô - Nguyễn Quang Chiêu, Trần Tuấn Hiệp

2602 | 21-11-2016 | 15
Thiết kế cống và cầu nhỏ trên đường ô tô

Nhan đề: Thiết kế cống và cầu nhỏ trên đường ô tô

Tác giả: Nguyễn Quang Chiêu, Trần Tuấn Hiệp,

Nhà xuất bản: Giao thông vận tải

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 316

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: thiết kế cống, cầu, ô tô,

Download

Tóm tắt:

CHƯƠNG 1. KHẢO SÁT CẦU NHỎ VÀ CỐNG

CHƯƠNG 2. TÍNH TOÁN LƯU LƯỢNG

CHƯƠNG 3. PHÂN LOẠI CỐNG, CHỌN KIỂU CỐNG VÀ BỐ TRÍ CỐNG

CHƯƠNG 4. TÍNH TOÁN THỦY LỰC CỐNG, CẦU NHỎ

CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ CẦU CỐNG

CHƯƠNG 6. TÍNH TOÁN KẾT CẤU CẦU BẢN MỐ NHẸ

 

Download

Có thể bạn cần

Sách Giáo Khoa Lịch Sử Lớp 6Sách Giáo Khoa Lịch Sử Lớp 6

Nhiều Tác Giả

  76 

555 câu hỏi trắc nghiệp lịch sử lớp 9555 câu hỏi trắc nghiệp lịch sử lớp 9

Tạ Thị Thúy Anh

  134 

Giúp Học Tốt Hóa Học 10Giúp Học Tốt Hóa Học 10

Nguyễn Văn Thoại

  89 

Phải Trái Đúng SaiPhải Trái Đúng Sai

Michael Sandel

  194