Thiết kế công trình bảo vệ bờ, đê - Tôn Thất Vĩnh

2676 | 15-06-2016 | 19
Thiết kế công trình bảo vệ bờ, đê

Nhan đề: Thiết kế công trình bảo vệ bờ, đê

Tác giả: Tôn Thất Vĩnh,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2003

Số trang: 424

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: công trình bảo vệ bờ, bờ đê công trình, thiết kế công trình,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Cỏ và thảm cỏ, biện pháp bảo vệ mái đê

Chương 2: Một số dạng kết cấu kè mái

Chương 3: Kè đá và vật liệu khác bảo vệ bờ sông

Chương 4: Kè mỏ hàn bảo vệ bờ sông

Chương 5: Công trình chính trị và tương tác đất nền

Chương 6: Sử dụng cây cỏ trong công trình chính trị sông

Chương 7: Mặt cắt nganh sông và tuyến chỉnh trị

Chương 8: Hình thái sông

Chương 9: Đê

Chương 10: Mặt cắt ngang thiết kế công trình bảo vệ bờ biển

Download

Có thể bạn cần

Nhà Quản Trị Thành CôngNhà Quản Trị Thành Công

Peter F. Drucker

  18 

Sống Để Yêu ThươngSống Để Yêu Thương

Nhiều Tác Giả

  15 

Những Bài Học Cuộc SốngNhững Bài Học Cuộc Sống

Hal Urban

  17 

Cơ sở kỹ thuật điện tử sốCơ sở kỹ thuật điện tử số

Vũ Đức Thọ, Đỗ Xuân Thụ

359  2796  36