Thiết kế công trình bảo vệ bờ, đê - Tôn Thất Vĩnh

2165 | 15-06-2016 | 19
Thiết kế công trình bảo vệ bờ, đê

Nhan đề: Thiết kế công trình bảo vệ bờ, đê

Tác giả: Tôn Thất Vĩnh,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2003

Số trang: 424

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: công trình bảo vệ bờ, bờ đê công trình, thiết kế công trình,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Cỏ và thảm cỏ, biện pháp bảo vệ mái đê

Chương 2: Một số dạng kết cấu kè mái

Chương 3: Kè đá và vật liệu khác bảo vệ bờ sông

Chương 4: Kè mỏ hàn bảo vệ bờ sông

Chương 5: Công trình chính trị và tương tác đất nền

Chương 6: Sử dụng cây cỏ trong công trình chính trị sông

Chương 7: Mặt cắt nganh sông và tuyến chỉnh trị

Chương 8: Hình thái sông

Chương 9: Đê

Chương 10: Mặt cắt ngang thiết kế công trình bảo vệ bờ biển

Download