Thiết kế công trình bảo vệ bờ, đê - Tôn Thất Vĩnh

3069 | 15-06-2016 | 19
Thiết kế công trình bảo vệ bờ, đê

Nhan đề: Thiết kế công trình bảo vệ bờ, đê

Tác giả: Tôn Thất Vĩnh,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2003

Số trang: 424

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: công trình bảo vệ bờ, bờ đê công trình, thiết kế công trình,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Cỏ và thảm cỏ, biện pháp bảo vệ mái đê

Chương 2: Một số dạng kết cấu kè mái

Chương 3: Kè đá và vật liệu khác bảo vệ bờ sông

Chương 4: Kè mỏ hàn bảo vệ bờ sông

Chương 5: Công trình chính trị và tương tác đất nền

Chương 6: Sử dụng cây cỏ trong công trình chính trị sông

Chương 7: Mặt cắt nganh sông và tuyến chỉnh trị

Chương 8: Hình thái sông

Chương 9: Đê

Chương 10: Mặt cắt ngang thiết kế công trình bảo vệ bờ biển

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình điện công trìnhGiáo trình điện công trình

Trần Thị Mỹ Hạnh

326  7719  293 

Sách Giáo Khoa Công nghệ 7 Nông nghiệpSách Giáo Khoa Công nghệ 7 Nông nghiệp

Nguyễn Minh Đường

  99 

Hạnh Phúc Tuổi GiàHạnh Phúc Tuổi Già

Thích Nhật Từ

  111 

Đắc Nhân Tâm Dụng NhânĐắc Nhân Tâm Dụng Nhân

Jane Catherine

  115 

Để Đọc Hiểu Văn Bản Ngữ Văn 8Để Đọc Hiểu Văn Bản Ngữ Văn 8

Nguyễn Quang Trung

  102