Thiết kế cầu treo dây võng - Nguyễn Viết Trung, Hoàng Hà

2264 | 21-11-2016 | 4
Thiết kế cầu treo dây võng

Nhan đề: Thiết kế cầu treo dây võng

Tác giả: Nguyễn Viết Trung, Hoàng Hà,

Nhà xuất bản: Xây dựng

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 226

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: cầu treo, dây võng,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Cơ sở thiết kế cầu treo dây võng

Chương 2: Thiết kế sơ bộ cầu treo dây võng

Chương 3: Phân tích, tính toán kết cấu cầu treo dây võng

Chương 4: Bài toán động học cầu treo dây võng

Chương 5: Kiểm tra hư hỏng cầu treo dây võng

Phụ lục 1: Tính cầu treo theo sơ đồ biến động

Phụ lục 2: Chương trình pascal

Download

Có thể bạn cần

Sinh Học Cơ Bản Và Nâng Cao 10Sinh Học Cơ Bản Và Nâng Cao 10

Trịnh Nguyên Giao

  92 

Xu Thế Không Gì Ngăn Cản NổiXu Thế Không Gì Ngăn Cản Nổi

Trần Di Trân

  149 

Hóa sinh công nghiệpHóa sinh công nghiệp

Lê Ngọc Tú, Lê Văn Chứ, Đặng Thị Thu, Nguyễn Thị Thịnh, Bùi Đức Lợi, Lê Doãn Diệu

444  5079  133