Thiết kế cầu treo dây võng - Nguyễn Viết Trung, Hoàng Hà

1701 | 21-11-2016 | 4
Thiết kế cầu treo dây võng

Nhan đề: Thiết kế cầu treo dây võng

Tác giả: Nguyễn Viết Trung, Hoàng Hà,

Nhà xuất bản: Xây dựng

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 226

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: cầu treo, dây võng,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Cơ sở thiết kế cầu treo dây võng

Chương 2: Thiết kế sơ bộ cầu treo dây võng

Chương 3: Phân tích, tính toán kết cấu cầu treo dây võng

Chương 4: Bài toán động học cầu treo dây võng

Chương 5: Kiểm tra hư hỏng cầu treo dây võng

Phụ lục 1: Tính cầu treo theo sơ đồ biến động

Phụ lục 2: Chương trình pascal

Download

Có thể bạn cần

Công nghệ mạ điệnCông nghệ mạ điện

Nguyễn Văn Lộc

264  4634  129 

Điện tử sốĐiện tử số

Trần Thị Thúy Hà

163  1417 

Lý thuyết mạchLý thuyết mạch

Nguyễn Quốc Dinh

204  1667 

Cấu tạo hệ thống truyền lực ô tô conCấu tạo hệ thống truyền lực ô tô con

Nguyễn Khắc Trai

201  1114  15