Sổ tay thiết kế đường ô tô - Tập 1 - Nguyễn Xuân Trục, Dương Ngọc Hải, vũ Đình Phụng

4945 | 23-04-2016 | 37
Sổ tay thiết kế đường ô tô - Tập 1

Nhan đề: Sổ tay thiết kế đường ô tô - Tập 1

Tác giả: Nguyễn Xuân Trục, Dương Ngọc Hải, vũ Đình Phụng,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2000

Số trang: 299

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Phần một: Phân cấp đường và các tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế đường ô tô của Việt Nam và nước ngoài

Phần hai: Điều tra kinh tế và thiết kế mạng lưới đường

Phần ba: Thiết kế bình đồ, mặt cắt dọc và mặt cắt ngang đường ô tô và đường cao tốc

Phần bốn: Nghiên cứu lập dự án và thiết kế đường ô tô. Các phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế và hiệu quả tài chính.

 

Download

Có thể bạn cần