Sổ tay thiết kế đường ô tô - Tập 1 - Nguyễn Xuân Trục, Dương Ngọc Hải, vũ Đình Phụng

3995 | 23-04-2016 | 37
Sổ tay thiết kế đường ô tô - Tập 1

Nhan đề: Sổ tay thiết kế đường ô tô - Tập 1

Tác giả: Nguyễn Xuân Trục, Dương Ngọc Hải, vũ Đình Phụng,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2000

Số trang: 299

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Phần một: Phân cấp đường và các tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế đường ô tô của Việt Nam và nước ngoài

Phần hai: Điều tra kinh tế và thiết kế mạng lưới đường

Phần ba: Thiết kế bình đồ, mặt cắt dọc và mặt cắt ngang đường ô tô và đường cao tốc

Phần bốn: Nghiên cứu lập dự án và thiết kế đường ô tô. Các phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế và hiệu quả tài chính.

 

Download

Có thể bạn cần

Hướng dẫn học Tiếng Anh A2Hướng dẫn học Tiếng Anh A2

Nguyễn Quỳnh Giao, Phạm Nguyên Thư, Hà Xuân Đỉnh,Nguyễn Hồng Nga, Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Thị Thiết

224  1502 

Hóa học dầu mỏ và khíHóa học dầu mỏ và khí

Đinh Thị Ngọ

252  762 

Giáo trình cung cấp điệnGiáo trình cung cấp điện

Ngô Hồng Quang

296  8803  395