Phương pháp Osterberg đánh giá sức chịu tải của cọc khoan nhồi - Barrette - Nguyễn Hữu Đẩu, Phan Hiệp

2686 | 15-06-2016 | 43
Phương pháp Osterberg đánh giá sức chịu tải của cọc khoan nhồi - Barrette

Nhan đề: Phương pháp Osterberg đánh giá sức chịu tải của cọc khoan nhồi - Barrette

Tác giả: Nguyễn Hữu Đẩu, Phan Hiệp,

Nhà xuất bản: Xây dựng

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 148

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: Phương pháp Osterberg, sức chịu tải của cọc khoan nhồi, Barrette,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Tổng quan về ứng dụng cọc khoan nhồi, cọc barrette và các phương pháp đánh giá sức chịu tải của cọc

Chương 2: Tổng quan về việc áp dụng phương pháp thử tải trọng tỉnh bằng HTT Osterberg

Chương 3: Nguyên lý của phương pháp và vấn đề đánh giá sức chịu tải của cọc trong thí nghiệp thử tải trọng tĩnh bằng hộp tải trọng Osterberg

Chương 4: Trình tự công nghệ thử tải bằng hợp tải trọng Osterberg

Chương 5: Một số vấn đề khác

Kết luận

Phụ lục

Download

Có thể bạn cần

Kỹ thuật sửa chữa hệ thống điện trên ô tôKỹ thuật sửa chữa hệ thống điện trên ô tô

Châu Ngọc Thạch, Nguyễn Thành Trí

391  3794  86 

Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 10Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 10

Nhiều Tác Giả

  79