Phương pháp Osterberg đánh giá sức chịu tải của cọc khoan nhồi - Barrette - Nguyễn Hữu Đẩu, Phan Hiệp

2473 | 15-06-2016 | 43
Phương pháp Osterberg đánh giá sức chịu tải của cọc khoan nhồi - Barrette

Nhan đề: Phương pháp Osterberg đánh giá sức chịu tải của cọc khoan nhồi - Barrette

Tác giả: Nguyễn Hữu Đẩu, Phan Hiệp,

Nhà xuất bản: Xây dựng

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 148

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: Phương pháp Osterberg, sức chịu tải của cọc khoan nhồi, Barrette,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Tổng quan về ứng dụng cọc khoan nhồi, cọc barrette và các phương pháp đánh giá sức chịu tải của cọc

Chương 2: Tổng quan về việc áp dụng phương pháp thử tải trọng tỉnh bằng HTT Osterberg

Chương 3: Nguyên lý của phương pháp và vấn đề đánh giá sức chịu tải của cọc trong thí nghiệp thử tải trọng tĩnh bằng hộp tải trọng Osterberg

Chương 4: Trình tự công nghệ thử tải bằng hợp tải trọng Osterberg

Chương 5: Một số vấn đề khác

Kết luận

Phụ lục

Download

Có thể bạn cần

Let's Go 1: Students Book 3 EditionLet's Go 1: Students Book 3 Edition

R. Nakata, K. Frazier, B. Hoskins, C. Graham

80  1216 

Giáo trình nguyên lý hệ điều hànhGiáo trình nguyên lý hệ điều hành

Hồ Đắc Phương

276  4209  78 

Công nghệ và thiết bị xi măng Poóc LăngCông nghệ và thiết bị xi măng Poóc Lăng

Vũ Đình Đấu

311  2069  31 

Giáo trình đo lường kỹ thuật lạnhGiáo trình đo lường kỹ thuật lạnh

Trần Văn Lịch

153  2927  40 

Di truyền và công nghệ tế bào somaDi truyền và công nghệ tế bào soma

Nguyễn Như Hiền

125  1542  13