Kết cấu bê tông cốt thép - Tập 3: Các cấu kiện đặc biệt - Võ Bá Tầm

2470 | 15-06-2016 | 6
Kết cấu bê tông cốt thép - Tập 3: Các cấu kiện đặc biệt

Nhan đề: Kết cấu bê tông cốt thép - Tập 3: Các cấu kiện đặc biệt

Tác giả: Võ Bá Tầm,

Nhà xuất bản: ĐH Quốc gia TpHCM

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 333

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: bê tông cốt thép, cấu kiện đặc biệt của bê tông,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Cầu thang

Chương 2: Bể chứa chất lỏng

Chương 3: Tường chắn đất

Chương 4: Silo - bunke

Chương 5: Kết cấu máy vỏ

Chương 6: Cấu kiện chịu uốn xoắn

Phụ lục

Download