Kết cấu bê tông cốt thép - Tập 3: Các cấu kiện đặc biệt - Võ Bá Tầm

2077 | 15-06-2016 | 6
Kết cấu bê tông cốt thép - Tập 3: Các cấu kiện đặc biệt

Nhan đề: Kết cấu bê tông cốt thép - Tập 3: Các cấu kiện đặc biệt

Tác giả: Võ Bá Tầm,

Nhà xuất bản: ĐH Quốc gia TpHCM

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 333

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: bê tông cốt thép, cấu kiện đặc biệt của bê tông,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Cầu thang

Chương 2: Bể chứa chất lỏng

Chương 3: Tường chắn đất

Chương 4: Silo - bunke

Chương 5: Kết cấu máy vỏ

Chương 6: Cấu kiện chịu uốn xoắn

Phụ lục

Download

Có thể bạn cần

Cà Phê Cùng TonyCà Phê Cùng Tony

Tony Buổi Sáng

  17 

Nguyên Hàm, Tích Phân Ứng DụngNguyên Hàm, Tích Phân Ứng Dụng

Đặng Việt Đông

  13 

Công nghệ thủy tinh xây dựngCông nghệ thủy tinh xây dựng

Bạch Đình Thiên

553  2062  29