Kết cấu bê tông cốt thép - Tập 2: Cấu kiện nhà cửa - Võ Bá Tầm

2473 | 15-06-2016 | 10
Kết cấu bê tông cốt thép - Tập 2: Cấu kiện nhà cửa

Nhan đề: Kết cấu bê tông cốt thép - Tập 2: Cấu kiện nhà cửa

Tác giả: Võ Bá Tầm,

Nhà xuất bản: ĐH Quốc gia TpHCM

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 469

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: bê tông cốt thép, cấu kiện nhà cửa,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Sàn bê tông cốt thép

Chương 2: Khung bê tông cốt thép

Chương 3: Móng bê tông cốt thép

Chương 4: Nhà công nghiệp 1 tầng lắp ghép

Chương 5: Kết Cấu mái

Phụ lục

Download

Có thể bạn cần