Giáo trình vẽ kỹ thuật xây dựng - Nguyễn Quang Cự, Nguyễn Mạnh Dũng

3095 | 13-05-2016 | 22
Giáo trình vẽ kỹ thuật xây dựng

Nhan đề: Giáo trình vẽ kỹ thuật xây dựng

Tác giả: Nguyễn Quang Cự, Nguyễn Mạnh Dũng,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 181

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Phần 1: Những khái niệm chung về vẽ kỹ thuật

1. Vật liệu vẽ - Dụng cụ vẽ và cách dùng

2. Các tiêu chuẩn cơ bản để thiết lập bản vẽ kỹ thuật

3. Vẽ hình học

Phần 2: Biểu diễn không gian lên mặt phẳng bản vẽ

1. Phép chiếu

2. Phương pháp 2 hình chiếu thẳng góc

3. Phương pháp hình chiếu trục đo

4. Phương pháp chiếu phối cảnh

5. Vẽ bóng trên hình chiếu thẳng góc

Phần 3: Vẽ xây dựng

1. Bản vẽ kết cáu bê tông cốt thép

2. Bản vẽ nhà

Download

Có thể bạn cần