Giáo trình lập định mức xây dựng - Nguyễn Bá Vỵ, Bùi Văn Yêm

2646 | 15-06-2016 | 27
Giáo trình lập định mức xây dựng

Nhan đề: Giáo trình lập định mức xây dựng

Tác giả: Nguyễn Bá Vỵ, Bùi Văn Yêm,

Nhà xuất bản: Xây dựng

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 187

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: lập định mức xây dựng,

Download

Tóm tắt:

PHẦN I. NHẬP MÔN ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG

PHẦN II. LẬP ĐỊNH MỨC KỸ THUẬT XÂY DỰNG

Chương 1: Những kiến thức cơ bản về định mức kỹ thuật xây dựng

Chương 2: Các phương pháp thu lượm thông tin để lập định mức mới

Chương 3: Chỉnh lý số liệu

Chương 4: Thiết kế định mức lao động trong sản xuất xây dựng

Chương 5: Thiết kế định mức thời gian sử dụng máy xây dựng

Chương 6: Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng

Chương 7: Các phương pháp lập định mức vật liệu trong xây dựng

Chương 8: Phương pháp tính định mức vật liệu để chế tạo pê tông tươi và vữa

PHẦN III. ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN VÀ ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN TỔNG HỢP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Chương 1: Định mức dự toán xây dựng công trình

Chương 2: Định mức dự toán tổng hợp xây dựng công trình

Download