Động lực học công trình - Phạm Đình Ba, Nguyễn Tài Trung

2229 | 15-06-2016 | 13
Động lực học công trình

Nhan đề: Động lực học công trình

Tác giả: Phạm Đình Ba, Nguyễn Tài Trung,

Nhà xuất bản: Xây dựng

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 227

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: động lực học, động lực học công trình,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Dao động của hệ một bậc tự do

Chương 2: Dao động của hệ có hữu hạn bậc tự do

Chương 3: Dao động của hệ có vô hạn bậc tự do

Chương 4: Dao động đàn dẻo hệ một bậc tự do

Chương 5: Tính công trình chịu tác dụng động đất

Download

Có thể bạn cần

Bài tập Tiếng Hàn Tổng Hợp Dành Cho Người Việt Nam - Sơ Cấp 1Bài tập Tiếng Hàn Tổng Hợp Dành Cho Người Việt Nam - Sơ Cấp 1

Cho Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê Đăng Hoan, Lê Thị Thu Giang, Đỗ Ngọc Luyến, Lương Nguyễn Thanh Trang

154  939 

Truyền động điệnTruyền động điện

Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Văn Liên, Nguyễn Thị Hiền

311  2129  27 

Kỹ Thuật Quản Lý Chất Lượng Cơ BảnKỹ Thuật Quản Lý Chất Lượng Cơ Bản

Hà Xuân Quang, Trần Xuân Ngọc

85  2061  19 

Động lực học công trìnhĐộng lực học công trình

Phạm Đình Ba, Nguyễn Tài Trung

227  2230  13 

Công nghệ xử lý nước thải bệnh việnCông nghệ xử lý nước thải bệnh viện

Nguyễn Xuân Nguyên, Phạm Hồng Hải

200  1768  13