Động lực học công trình - Phạm Đình Ba, Nguyễn Tài Trung

2778 | 15-06-2016 | 13
Động lực học công trình

Nhan đề: Động lực học công trình

Tác giả: Phạm Đình Ba, Nguyễn Tài Trung,

Nhà xuất bản: Xây dựng

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 227

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: động lực học, động lực học công trình,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Dao động của hệ một bậc tự do

Chương 2: Dao động của hệ có hữu hạn bậc tự do

Chương 3: Dao động của hệ có vô hạn bậc tự do

Chương 4: Dao động đàn dẻo hệ một bậc tự do

Chương 5: Tính công trình chịu tác dụng động đất

Download

Có thể bạn cần

Trí Tụê Xúc XảmTrí Tụê Xúc Xảm

Daniel Goleman

  118 

Giáo trình kỹ thuật robotGiáo trình kỹ thuật robot

Khoa công nghệ điện

148  2936  18 

Những Bố Già Châu ÁNhững Bố Già Châu Á

Joe Studwell

  132 

Thiết kế cầu treo dây võngThiết kế cầu treo dây võng

Nguyễn Viết Trung, Hoàng Hà

226  2295