Công trình biển thiết kế tường bến cầu tàu, trụ độc lập - Nguyễn Hữu Đẩu

2320 | 15-06-2016 | 14
Công trình biển thiết kế tường bến cầu tàu, trụ độc lập

Nhan đề: Công trình biển thiết kế tường bến cầu tàu, trụ độc lập

Tác giả: Nguyễn Hữu Đẩu,

Nhà xuất bản: Xây dựng

Năm xuất bản: 2002

Số trang: 148

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: công trình biển, thiết kế tường biển,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Khái quát

Chương 2: Thiết kế chung các kết cấu cập tàu

Chương 3: Các xem xét về tải trọng đối với bến liền bờ và cầu tàu

Chương 4: Tường cừ trong kết cấu bến liền bờ và cầu tàu

Chương 5: Thi công tường trọng lực trong bến và cầu tàu

Chương 6: Kết cấu cầu tàu

Chương 7: Trụ độc lập

Chương 8: Khung cầu dẫn bến roll - on/roll - off

Chương 9: Lối đi bộ

Phụ lục

Download

Có thể bạn cần

Kết cấu và tính toán ô tôKết cấu và tính toán ô tô

ĐH Giao Thông

212  1276  33 

Bài tập bổ trợ - nâng cao Tiếng Anh 9Bài tập bổ trợ - nâng cao Tiếng Anh 9

Nguyễn Thị Chi, Nguyễn Hữu Cương

187  1053