Công nghệ và thiết bị xi măng Poóc Lăng - Vũ Đình Đấu

2566 | 15-06-2016 | 32
Công nghệ và thiết bị xi măng Poóc Lăng

Nhan đề: Công nghệ và thiết bị xi măng Poóc Lăng

Tác giả: Vũ Đình Đấu,

Nhà xuất bản: Xây dựng

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 311

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: công nghệ sản xuất xi măng, xi măng pooc lăng,

Download

Tóm tắt:

Chương 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ XI MĂNG POÓC LĂNG

Chương 2. TÍNH TOÁN PHỐI LIỆU SẢN XUẤT CLANHKE XI MĂNG POÓC LĂNG

Chương 3. GIA CÔNG SƠ BỘ NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT XI MĂNG POÓC LĂNG

Chương 4. NGHIỀN MỊN PHỐI LIỆU SẢN XUẤT XI MĂNG POÓC LĂNG

Chương 5. ĐỒNG NHẤT NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ PHỐI LIỆU

Chương 6. CHUẨN BỊ NHIÊN LIỆU NUNG CLANHKE XI MĂNG

Chương 7. NUNG CLANHKE XI MĂNG POÓC LĂNG

Chương 8. NGHIỀN XI MĂNG POÓC LĂNG

Chương 9. THIẾT BỊ VẬN CHUYỂN, PHÂN LOẠI VÀ LỌC BỤI

CHUYỂN ĐỔI ĐƠN VỊ SỬ DỤNG TRONG TÀI LIỆU

Download