Công nghệ thủy tinh xây dựng - Bạch Đình Thiên

1983 | 05-06-2016 | 29
Công nghệ thủy tinh xây dựng

Nhan đề: Công nghệ thủy tinh xây dựng

Tác giả: Bạch Đình Thiên,

Nhà xuất bản: Xây dựng

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 553

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: công nghệ thủy tin, kín trong xây dựng,

Download

Tóm tắt:

CHƯƠNG 1. PHẦN MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 2. THÀNH PHẦN HÓA HỌC, CẤY TRÚC VÀ CÁC TÍNH CHẤT CỦA THỦY TINH

CHƯƠNG 3. NGUYÊN, NHIÊN LIỆU DÙNG TRONG SẢN XUẤT THỦY TINH

CHƯƠNG 4. PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ CẤP PHỐI LIỆU THỦY TINH

CHƯƠNG 5. CHUẨN BỊ PHỐI LIỆU

CHƯƠNG 6. CƠ SỞ LÝ THUYẾT QUÁ TRÌNH NẤU THỦY TINH

CHƯƠNG 7. CÁC LOẠI LÒ NẤU THỦY TINH

CHƯƠNG 8. THIẾT KẾ LÒ NẤU THỦY TINH VÀ CÁC THIẾT BỊ TẬN DỤNG NHIỆT LÒ NẤU THỦY TINH

CHƯƠNG 9. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THỦY TINH TẤM THEO PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN THỐNG

CHƯƠNG 10. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT KÍNH TẤM THEO PHƯƠNG PHÁP NỔI

CHƯƠNG 11. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CÁC BLOC THỦY TINH VÀ CẤU KIỆN BÊ TÔNG CỐT THÉP THỦY TINH

CHƯƠNG 12. CÁC VẬT LIỆU ỐP TRÊN CƠ SỞ THỦY TINH

CHƯƠNG 13. SỬ DỤNG PHẾ THẢI CỦA NGÀNH THỦY TINH

 

Download

Có thể bạn cần

Tiếng Anh trong thương mạiTiếng Anh trong thương mại

Lê Thị Loan

162  961 

Điện tử ứng dụng trong công nghiệp - Tập 1Điện tử ứng dụng trong công nghiệp - Tập 1

Nguyễn Tấn Phước

100  1916  16 

Nhập Môn Internet Và E-LearningNhập Môn Internet Và E-Learning

Nguyễn Duy Phương, Dương Trần Đức, Đào Quang chiểu, Phạm thị huế, Nguyễn Thị Ngọc Hân

167  2420  14