Công nghệ thủy tinh xây dựng - Bạch Đình Thiên

2334 | 05-06-2016 | 29
Công nghệ thủy tinh xây dựng

Nhan đề: Công nghệ thủy tinh xây dựng

Tác giả: Bạch Đình Thiên,

Nhà xuất bản: Xây dựng

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 553

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: công nghệ thủy tin, kín trong xây dựng,

Download

Tóm tắt:

CHƯƠNG 1. PHẦN MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 2. THÀNH PHẦN HÓA HỌC, CẤY TRÚC VÀ CÁC TÍNH CHẤT CỦA THỦY TINH

CHƯƠNG 3. NGUYÊN, NHIÊN LIỆU DÙNG TRONG SẢN XUẤT THỦY TINH

CHƯƠNG 4. PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ CẤP PHỐI LIỆU THỦY TINH

CHƯƠNG 5. CHUẨN BỊ PHỐI LIỆU

CHƯƠNG 6. CƠ SỞ LÝ THUYẾT QUÁ TRÌNH NẤU THỦY TINH

CHƯƠNG 7. CÁC LOẠI LÒ NẤU THỦY TINH

CHƯƠNG 8. THIẾT KẾ LÒ NẤU THỦY TINH VÀ CÁC THIẾT BỊ TẬN DỤNG NHIỆT LÒ NẤU THỦY TINH

CHƯƠNG 9. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THỦY TINH TẤM THEO PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN THỐNG

CHƯƠNG 10. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT KÍNH TẤM THEO PHƯƠNG PHÁP NỔI

CHƯƠNG 11. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CÁC BLOC THỦY TINH VÀ CẤU KIỆN BÊ TÔNG CỐT THÉP THỦY TINH

CHƯƠNG 12. CÁC VẬT LIỆU ỐP TRÊN CƠ SỞ THỦY TINH

CHƯƠNG 13. SỬ DỤNG PHẾ THẢI CỦA NGÀNH THỦY TINH

 

Download

Có thể bạn cần

Để Hôm Nay Trở Thành Kiệt TácĐể Hôm Nay Trở Thành Kiệt Tác

John C. Maxwell

  171 

Bài tập trắc nghiệm Hóa học hữu cơ 12Bài tập trắc nghiệm Hóa học hữu cơ 12

Nguyễn Thanh Vào

  117 

Người Thầy Kính YêuNgười Thầy Kính Yêu

Edward Ricardo Braithwaite

  116