Công nghệ chế tạo xi măng, bê tông, bê tông cốt thép và vữa xây dựng - Hoàng Văn Phong

1646 | 15-06-2016 | 14
Công nghệ chế tạo xi măng, bê tông, bê tông cốt thép và vữa xây dựng

Nhan đề: Công nghệ chế tạo xi măng, bê tông, bê tông cốt thép và vữa xây dựng

Tác giả: Hoàng Văn Phong,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 230

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: chế tạo xi măng, bê tông cốt thép,

Download

Tóm tắt:

PHẦN I. KHÁI NIỆM VỀ BÊ TÔNG VÀ CÁC CHỦNG LOẠI XI MĂNG ĐEER SẢN XUẤT BÊ TÔNG

1. Khái niệm về bê tông và bê tông cốt thép

2. Phân loại bê tông

3. Các chủng loại xi măng để chế tạo bê tông nặng

4. Các chủng loại xi măng đặc biệt để chế tạo bê tông đặc biệt

PHẦN II. CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO BÊ TÔNG, BÊ TÔNG CỐT THÉP VÀ VỮA XÂY DỰNG

5. Cốt liệu cho bê tông nặng

6. Tính cấp phối của bê tông nặng theo mặc thiết kế định trước

7. Kỹ thuật chế tạo bê tông nặng

8. Quá trình đóng rắn của bê tông và công nghệ xử lý nhiệt

9. Các chủng loại bê tông đặc biệt

10. Thép trong bê tông cốt thép

11. Bê tông cốt thép

12. Gia công cốt thép và kết cấu bê tông cốt thép

13. Tìm hiểu sơ bộ thiết kế bê tông cốt thép

14. Các lực tác dụng cần tính toán

15. Nội lực của bê tông cốt thép

16. Đại cương về phương pháp tính toán bê tông cốt thép

17: Nguyên lý cấu tạo bê tông cốt thép

18. Khái niệm về bê tông ứng lực trước

19. Quá trình ăn mòn bê tông dưới tác động của môi trường

20. Vữa xây dựng

 

Download

Có thể bạn cần

Robot hàn công nghiệpRobot hàn công nghiệp

Ban gia công kim loại tấm

179  2945  52 

Công nghệ chế biến dầu mỏCông nghệ chế biến dầu mỏ

Lê Văn Hiếu

267  2348  44 

Kỹ thuật sữa chữa máy công cụKỹ thuật sữa chữa máy công cụ

Lê Văn Khang

322  2326  20 

Công nghệ chế tạo dụng cụ cắtCông nghệ chế tạo dụng cụ cắt

Bùi Song Cầu, Trần Thế Lực, Trần Sĩ Túy

416  696