Công nghệ bê tông xi măng - Tập 2 - Nguyên Văn Phiêu, Nguyễn Thiện Ruệ, Trần Ngọc Tính

2043 | 15-06-2016 | 9
Công nghệ bê tông xi măng - Tập 2

Nhan đề: Công nghệ bê tông xi măng - Tập 2

Tác giả: Nguyên Văn Phiêu, Nguyễn Thiện Ruệ, Trần Ngọc Tính,

Nhà xuất bản: Xây dựng

Năm xuất bản: 2001

Số trang: 338

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: công nghệ xi măng, bê tông xi măng,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Tiếp nhận, bảo quản và vận chuyển xi măng

Chương 2: Tiếp nhận, bảo quản và vận chuyển cốt liệu

Chương 3: Chế tạo hỗn hợp bê tông xi măng

Chương 4: Chế tạo hỗn hợp bê tông silicat và bê tông tổ ong

Chương 5: Cốt của các kết cấu bê tông cốt thép

Chương 6: Chế tạo các linh kiện cốt thép thường

Chương 7: Chế tạo cốt thép ứng suất trước

Chương 8: Khuôn và lau dầu khuôn

Chương 9: Các phương pháp tạo hình cấu kiện bê tông cốt thép

Chương 10: Công nghệ sản xuất cấu kiện bê tông cốt thép theo dây chuyền tổ hợp

Chương 11: Công nghệ sản xuất cấu kiện bê tông cốt thép trên dây chuyền liên tục

Chương 12: Sản xuất cac cấu kiện bê tông cốt thép theo phương pháp bệ

Chương 13: Sản xuất cấu kiện bê tông cốt thép trong khuôn sasét

Chương 14: Chế tạo ống dẫn nước cao áp

Chương 15: Tạo hình các cấu kiện bê tông cốt thép trên bàn rung

Chương 16: Gia công nhiệt bê tông

Chương 17: Hoàn thiện sản phẩm

Chương 18: Kiểm tra chất lượng sản phẩm bê tông cốt thép

Download

Có thể bạn cần

CEO Và Hội Đồng Quản TrịCEO Và Hội Đồng Quản Trị

Phạm Trí Hùng

  20 

Sổ tay thiết kế cơ khí - tập 3Sổ tay thiết kế cơ khí - tập 3

Hà Văn Vui, Nguyễn Chỉ Sáng

653  1804  11 

Thăng Trầm Quyền Lực 2Thăng Trầm Quyền Lực 2

Alvin Toffler

  19