Cơ sở động lực học công trình - Nguyễn Tiến Khiêm

1835 | 15-06-2016 | 4
Cơ sở động lực học công trình

Nhan đề: Cơ sở động lực học công trình

Tác giả: Nguyễn Tiến Khiêm,

Nhà xuất bản: ĐH Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 141

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: động lực học, động lực học công trình,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Những khái niệm cơ bản của động lực học công trình

Chương 2: Những phương pháp tính toán cơ bản của động lực học công trình

Chương 3: Một số bài toán thực tế của động lực học công trình

Một số đề bài kiểm tra

Download

Có thể bạn cần