Cơ học kết cấu - Tập 2: Hệ siêu tĩnh - Lều Thọ Bình

2122 | 15-06-2016 | 6
Cơ học kết cấu - Tập 2: Hệ siêu tĩnh

Nhan đề: Cơ học kết cấu - Tập 2: Hệ siêu tĩnh

Tác giả: Lều Thọ Bình,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2001

Số trang: 264

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: cơ học kết cấu,

Download

Tóm tắt:

Chương 5: Phương pháp lực và cách tính hệ phẳng siêu tĩnh

Chương 6: Phương pháp chuyển vị và cách tính hệ phẳng siêu động

Chương 7: Phương pháp hỗn hợp và phương pháp liên hợp

Chương 8: Hệ không gian

Chương 9: Phương pháp phân phổi mômem

Chương 10: Phương pháp động học

Chương 11: Khái niệm về cách tính theo trạng thái giới hạn

Download

Có thể bạn cần

Ngắn mạch trong hệ thống điệnNgắn mạch trong hệ thống điện

Lã Văn Út

225  2526  45 

Học Tốt Ngữ Văn 6 Tập 1Học Tốt Ngữ Văn 6 Tập 1

Phạm Tuấn Anh

  13 

Bài tập Nguyên lý máyBài tập Nguyên lý máy

Tạ Ngọc Hải

252  1824  12