Cẩm nang dùng cho kỹ sư địa kỹ thuật - Trần Văn Việt

2111 | 03-06-2016 | 14
Cẩm nang dùng cho kỹ sư địa kỹ thuật

Nhan đề: Cẩm nang dùng cho kỹ sư địa kỹ thuật

Tác giả: Trần Văn Việt,

Nhà xuất bản: Xây dựng

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 554

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: địa kỹ thuật,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Khái quát địa chất - đất đá

Chương 2: Khái quát một số tính chất xây dựng đất nền

Chương 3: Nước dưới đất

Chương 4: Khảo sát - Thăm dò - Thí nghiệm

Chương 5: Phân tích móng nông

Chương 6: Phân tích móng sâu

Chương 7: Phân tích ổn định máy dốc

Chương 8: Phân tích tường chắn

Chương 9: Nghiên cứu đất đắp trên nền đất yếu

Chương 10: Thủy lực công trình

Chương 11: Động đất với công trình xây dựng

Chương 12: Công nghệ thông tin ứng dụng trong địa kỹ thuật

Download

Có thể bạn cần

Cách Xử Thế Của Người NayCách Xử Thế Của Người Nay

Nguyễn Hiến Lê

  28 

Tiền tệ - Ngân hàngTiền tệ - Ngân hàng

Nguyễn Minh Kiều, Nguyễn Thị Thùy Linh, Phan Chung Thủy

514  843