Cẩm nang dùng cho kỹ sư địa kỹ thuật - Trần Văn Việt

2405 | 03-06-2016 | 14
Cẩm nang dùng cho kỹ sư địa kỹ thuật

Nhan đề: Cẩm nang dùng cho kỹ sư địa kỹ thuật

Tác giả: Trần Văn Việt,

Nhà xuất bản: Xây dựng

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 554

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: địa kỹ thuật,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Khái quát địa chất - đất đá

Chương 2: Khái quát một số tính chất xây dựng đất nền

Chương 3: Nước dưới đất

Chương 4: Khảo sát - Thăm dò - Thí nghiệm

Chương 5: Phân tích móng nông

Chương 6: Phân tích móng sâu

Chương 7: Phân tích ổn định máy dốc

Chương 8: Phân tích tường chắn

Chương 9: Nghiên cứu đất đắp trên nền đất yếu

Chương 10: Thủy lực công trình

Chương 11: Động đất với công trình xây dựng

Chương 12: Công nghệ thông tin ứng dụng trong địa kỹ thuật

Download

Có thể bạn cần