Bài tập Thiết kế kết cấu thép - Trần Thị Thôn

2491 | 15-06-2016 | 19
Bài tập Thiết kế kết cấu thép

Nhan đề: Bài tập Thiết kế kết cấu thép

Tác giả: Trần Thị Thôn,

Nhà xuất bản: ĐH Quốc gia TpHCM

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 517

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: kết cấu thép,

Download

Tóm tắt:

Giới thiệu

Chương 1: Cơ sở thiết kế kết cấu thép

Chương 2: Liên kết

Chương 3: Dầm và sàn thép

Chương 4: Cột thép

Chương 5: Dàn thép

Phần phụ lục

Download

Có thể bạn cần

Hướng dẫn giải nhanh các dạng bài tập trắc nghiệm Sinh HọcHướng dẫn giải nhanh các dạng bài tập trắc nghiệm Sinh Học

Huỳnh Quốc Thành, Huỳnh Thị Kim Cúc

  30 

Nhập môn lý thuyết xác suất và thống kê toánNhập môn lý thuyết xác suất và thống kê toán

Trần Diên Hiền, Vũ Viết Yên

  33 

Amazing Science 3Amazing Science 3

Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Huỳnh Tú Kinh, Lê Vĩnh Phúc

73  1986  15 

Ngữ Pháp Tiếng Anh TOEICNgữ Pháp Tiếng Anh TOEIC

Phan Mạnh Đan

  48